Aarhus Universitets segl

Eksempler på samarbejde

Køer har også glæde af bioenergi


I samarbejde med DLG, Arla Foods og AgroTech har forske­re fra Aarhus Universitet fundet ud af, at biprodukter fra produktionen af bioenergi kan udnyttes som foder til malkekøer. 

Læs mere her

Forskning skal sikre Apple vedvarende energi

Forskningssamarbejdet mellem Apple og AU skal bidrage til at stabilisere forsyningen af vedvarende energi til Apples nye datacenter. Forskningen vil komme hele biogasområdet til gode.

Læs mere her


Mere bioenergi for pengene

Et beregningsværktøj udviklet af Aarhus Universitet, SEGES og Agro Business Park kan bidrage til optimeret brug af biomasse.

Læs mere her

Afgrødeblandinger til økologiske planteavlere

Forskere fra AU arbejder sammen en række partnere om at optimere dyrkningen af afgrøder, der både kan raffineres til økologisk proteinfoder og bruges i biogasanlæg.

Læs mere her


Tang skal dyrkes som råvare

Forskere fra AU er med i et projekt, hvor det bl.a. er målet at øge produktionen af sukkertang i danske og færøske farvande.


Læs mere her

Muslinger på menuen hos grise og høns

Muslinger er omdrejningspunktet i et projekt, hvor virksomheder og forskere fra bl.a. AU skal udvikle systemer til omkostningseffektiv muslingeproduktion.