Aarhus Universitets segl

Platform for grøn protein

Forskningsplatform for udvinding af protein fra grønne biomasser

Grøn biomasse rummer et stort og endnu uudnyttet potentiale for fremstilling af protein til foder og fødevarer. Med henblik på at undersøge mulighederne for at udnytte potentialet har AU etableret en forskningsplatform med fokus på udvinding af protein fra kløver, lucerne og græsser.

Platformen indeholder laboratoriefaciliteter til udvinding og analyse af fraktioneringer af protein og andre højværdistoffer. Endvidere er der etableret et pilotanlæg til udvinding af protein i større skala. Anlægget indeholder udstyr til alle processer, lige fra presning af frisk biomasse som f.eks. græs, til de endelige slutprodukter i form af pulp og juice.

Pulpen består af fiber og fiberbundet protein, som er meget velegnet som foder til drøvtyggere. Juicen har et højt indhold af letopløseligt protein som kan udnyttes af svin og fjerkræ.

I forbindelse med optimering af udvindingsprocessen udføres løbende foder- og fordøjelighedsforsøg med både drøvtyggere og énmavede dyr.

Vigtige forskningsmål

  • Udvikling og optimering af metoder til udvinding af protein fra grøn biomasse (bælgplanter og græsser) til foder og fødevareformål.
  • Karakterisering af det udvundne protein ved hjælp af kemiske og biologiske metoder
  • Undersøgelse af det udvundne proteins holdbarhed fordøjelighed og ernæringsmæssige værdi
  • Undersøgelser af muligheder for anvendelse af forskellige sidestrømme til foder og andre formål

Særlige faciliteter

  • Laboratoriefaciliteter til udvinding af protein fra grønne biomasser
  • Laboratoriefaciliteter til analyse af en lang række indholdsstoffer i juice, pulp osv.
  • Pilotanlæg til udvinding af protein fra grønne biomasser, herunder biomasse håndteringsudstyr til neddeling og indfødning, skruepresseteknologi til saftpresning til håndtering af biomasse samt varmevekslerer, fermenteringstanke og dekantercentrifuge til separation af proteinkoncentrat fra saften.
  • Faciliteter til biologisk vurdering af fordøjelighed og næringsværdi ved hjælp af laboratoriedyr
  • Faciliteter til fordøjeligheds- og balanceforsøg hos svin, fjerkræ og kvæg
  • Faciliteter til foderforsøg i stor skala hos svin, fjerkræ og kvæg

 

Info om presseteknologi

Morten Ambye-Jensen

Lektor Institut for Bio- og Kemiteknologi - Industrial Biotechnology - Hangøvej 2

Info om produkternes ernæringsmæssige værdi

Søren Krogh Jensen

Professor Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Ernæring af enmavede dyr (MONU)

Film

Udvinding af protein af grøn biomasse

(fungerer pt. kun i Google Chrome)