Aarhus Universitets segl

Organisering

Styregruppe

Centerleder

Morten Ambye-Jensen

Lektor Institut for Bio- og Kemiteknologi - Industrial Biotechnology - Hangøvej 2

Jessica Aschemann-Witzel

Professor Institut for Virksomhedsledelse

Annette Bruhn

Seniorforsker Institut for Ecoscience - Marin økologi

Trine Kastrup Dalsgaard

Lektor Institut for Fødevarer - Fødevarekemi

Søren Krogh Jensen

Professor Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Ernæring af enmavede dyr (MONU)

Anders Johansen

Seniorforsker - sektionsleder Institut for Miljøvidenskab - Mikrobiel Økologi

Uffe Jørgensen

Professor Institut for Agroøkologi - Klima og Vand

Mogens Sandø Lund

Centerleder Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Aarhus

Centerbestyrelse

Formand

Brian Vinter

Prodekan Dekanat, Technical Sciences

Bestyrelsesmedlemmer

Jessica Aschemann-Witzel

Professor Institut for Virksomhedsledelse

Niels Halberg

Direktør DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Carsten Suhr Jacobsen

Institutleder, Professor Institut for Miljøvidenskab

Charlotte Lauridsen

Institutleder Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab

Mogens Sandø Lund

Centerleder Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Aarhus

Jørgen Eivind Olesen

Institutleder Institut for Agroøkologi

Lars Ditlev Mørck Ottosen

Institutleder Institut for Bio- og Kemiteknologi

Mikkel Tamstorf

Viceinstitutleder Institut for Ecoscience - ECOS Roskilde

Michelle H. Williams

Institutleder Institut for Fødevarer