Aarhus Universitets segl

Landbaseret anlæg til dyrkning af makroalger

I regi af AlgeCenter Danmark er der etableret et landbaseret anlæg til dyrkning af makroalger. Anlægget er placeret på havnen i Grenaa og modtager frisk filtreret havvand gennem Kattegatcenterets vandindtag og filtersystem. Anlægget består af 12 kar á hver 2 m2, monteret i to uafhængige strenge á 6 parallelforbundne kar. I hvert kar monitoreres temperatur og iltkoncentration, mens pH, CO2 og salinitet monitoreres i hver streng. Anlægget kan fungere både med gennemløb og re-cirkuleret vandforsyning.

Anlægget giver mulighed for at teste forskellige arter og økotyper af makroalger i forhold til:

  • Effektivitet i udnyttelse af indstråling og næring, herunder næring fra spildevandsstrømme (f.eks. landbrug og rensningsanlæg)
  • Udbytte og kvalitet til bioraffinering