Aarhus Universitets segl

Off-shore anlæg til dyrkning af makroalger

Anlægget, der ligger i Kattegat ud for Grenaa, danner grundlag for forskning og udvikling i industriel skala inden for omkostningseffektivitet og miljøeffekter af produktion af makroalger. Arbejdet foregår i samarbejde med myndigheder (bl.a. Kystdirektoratet, Region Midtjylland og lokale kommuner) og erhverv. Her forskes bl.a. i:

  • Teknologi til dyrkning og høst
  • Optimering af biomasseudbytte og -kvalitet (selektiv avl, bioraffinering)
  • Effekter af makroalgedyrkning på det omgivende miljø (klima, biodiversitet, eutrofiering)
  • Optimeret transport, lagring/forbehandling og logistik fra hav til bioraffinaderi