Aarhus Universitets segl

Biobrændselslaboratorium

Halm, energiafgrøder og anden biomasse bruges i stigende grad til varmeproduktion. For at kunne teste og udvikle kedler til biobrændsler har AU Foulum i september 2011 taget et nyt laboratorium i brug.

Den primære hensigt med laboratoriet er at forbedre virkningsgraden og nedbringe emissionen af miljøskadelige stoffer på mindre biomassefyrede anlæg. Herunder også at udføre forbrændingsforsøg med nye typer og forskellige kombinationer af biomasse.

Laboratoriet er opført ved siden af AU Foulums biogasanlæg og kan bl.a. bruges til forsøg med forbrænding af fiberfraktioner fra biogasprocessen. Der er tale om en facilitet for universitetets forskere og studerende, men laboratoriet kan også benyttes af private virksomheder, som kan få testet og optimeret kedler i samarbejde med universitetets personale.

Forskningsprojekt med halm og gyllefiber

Et eksempel på et projekt, som er gennemført på laboratoriet, er en undersøgelse af forbrændingen af samfyring af gyllefibre og halm. (Grøn Viden Husdyrbrug nr. 50).

Formålet var at undersøge, hvordan forskellige fibertyper og blandingsforhold mellem halm og fiber påvirker energiudnyttelsen og miljøpåvirkningen, og hvilke blandingsforhold, der er praktisk mulige og mest optimale for forbrændingen. Desuden blev der set på, hvordan blandingsforholdet indvirker på forbrændingens miljøpåvirkning ved udledning af partikler, CO og kvælstofilte (NOx).

Laboratoriets kapacitet

Laboratoriet er på 115 m2 med en mindste lofthøjde på 6 meter. Det er dimensioneret for kedler op til 1 MW, og der kan være tilkoblet en-tre kedler ad gangen, afhængig af størrelsen på kedlen/anlægget. Der er desuden et instrumentrum og et kontor i tilknytning til laboratoriet.

Laboratoriet er pt. udstyret med en 200 kW biomassekedel, en opriver til storballer, silo med bundudtag til f.eks. gyllefibre, og et kammer til blanding af halm og gyllefibre inden indfødning i selve kedlen.

Nuværende mulighed for målinger

Kontinuerlige
Campbell CR1000 datalogger m. netværksopkobling
Fremløbstemperatur (Pt-100 føler)
Returløbstemperatur (Pt-100 føler)
Vandflow (Induktiv flowmåler)
Røggastemperatur (Termoelement)
Skorstenstræk (Mikromanometer)
Iltprocent i røggas (Paramagnetisk måler)
CO-indhold i røggas, 0-1000 ppm (Infrarød måler)
CO-indhold i røggas, 0-1% (Infrarød måler)
(CO-indhold i røggas, 0-10% (Infrarød måler))
CO2-måler
NOx-måler
Kulbrintemåler
SO2-måler og røggas konditionering (Varmeslange + køletørrer)

Manuelle
Overfladetemperaturer på kedel (Termoelement)
Vægt af brændsel (Platformsvægt) 
Vandindhold i brændsel (Tørreskab)
Askeindhold i brændsel (Glødeovn)
Støvindhold i røggas (Ströhlein udstyr)

Kontakt

Erik Fløjgaard Kristensen

Akademisk medarbejder Institut for Elektro- og Computerteknologi - Communication, Control and Automation - Foulum

Jens Kr Kristensen

Landbrugstekniker Institut for Elektro- og Computerteknologi - Communication, Control and Automation - Foulum

Adresse

Burrehøjvej 43
8830 Tjele