Aarhus Universitets segl

Platform for analyse af indholdsstoffer

Aarhus Universitet råder over analyseplatformer, der muliggør en dybere og mere omfattende karakterisering af råvarernes indholdsstoffer. Det er af betydning, idet proteiner og ingredienser udvundet af biomasser kan indeholde en række stoffer, der både kan have en positiv og negativ betydning for råvarers kvalitet for én- og flermavede dyr.