Aarhus Universitets segl

Om CBIO

Fra lineær fossiløkonomi til cirkulær bioøkonomi

Vores samfund er i dag overvejende baseret på fossile råstoffer og energikilder. Verden bindes med andre ord sammen i en fossil økonomi, hvor det dominerende princip stadig er lineært: Udvind –> Producer –> Brug –> Smid væk.

Der er to primære grunde til, at det nuværende paradigme har sendt verden på en rigtig skidt kurs:

1) De hastigt svindende naturressourcer

2) De hastigt voksende affaldsmængder

Genbrug er fint. Men …

Hidtil har verden forsøgt at løse problemet gennem en kombination af minimeret forbrug og maksimeret udnyttelsesgrad, bl.a. i form af genbrug og recycling.

Virkeligheden er bare, at den strategi ikke løser problemet. Den udsætter det højst en smule. Og med en befolkningstilvækst, der betyder, at vi i allerede 2050 vil være tæt på 10 mia. mennesker på kloden (heraf 3 mia. flere i middelklassen end i dag), er det ganske enkelt nødvendigt at trykke på ”reset”. Nu.

Cirkulær bioøkonomi

Den langtidsholdbare løsning kræver et paradigmeskift mod en helt ny type økonomi. Et bæredygtigt system med afsæt i præmissen om, at klodens biologiske ressourcer kun er til låns og derfor skal indgå i cirkulære kredsløb med minimalt svind.

For at sådan en cirkulær bioøkonomi kan etableres, er det nødvendigt at udvikle helt nye industrielle processer med biomasse som det afgørende input. Det indebærer samtidig, at der udvikles metoder til at bearbejde og raffinere biomassen, så den ud over at levere energi i biogasanlæg kan omdannes til bl.a.

  • foderprotein
  • fødevareingredienser
  • bioolie
  • kemikalier
  • byggematerialer
  • bioplast
  • farmaceutiske produkter.

Cirkulær bioøkonomi rummer et enormt potentiale, ikke mindst for landbruget og fødevareindustrien, men også for øvrige sektorer i dansk erhvervsliv. Samtidig byder den cirkulære bioøkonomi på en lang række åbenlyse gevinster i et større samfundsperspektiv.

Banebrydende forskning på tværs

Center for Cirkulær Bioøkonomi, CBIO, blev etableret i maj 2017 af Science and Technology på Aarhus Universitet.

På centret laver vi banebrydende forskning på tværs af universitetets områder. Vi har omfattende forsøgsarealer på både hav og land og unikke forskningsfaciliteter, hvoraf flere er i fuld pilotskala.

Et afgørende element i centrets arbejde er vores tætte samarbejde med både danske og internationale virksomheder og organisationer inden for den biobaserede økonomi. Et fokus, der i høj grad understøtter innovation og iværksætteri inden for landbruget, fødevareindustrien, den farmaceutiske industri, plastindustrien og andre sektorer med øje for de nye bioøkonomiske strømninger.

CBIO’s forskning og projekter er inddelt i syv hovedområder, som tilsammen dækker alle led i den cirkulære bioøkonomi – fra dyrkning af biomasse til logistik, håndtering, raffinering, produktudvikling, test og recirkulering. Vi arbejder desuden med forskellige løsningers natur- og miljøbelastning, ligesom et af centrets otte forskningsområder har fokus på de økonomiske og samfundsmæssige aspekter af den biobaserede økonomi.