Aarhus Universitets segl

Samfund, bæredygtighed og økonomi

På området forskes der i systemiske tilgange til forståelse af cirkulær bioøkonomi, hvor man via modelleringskompetencer kobler produktion, distribution, forbrug og recirkulering af bioressourcer.

Derudover fokuseres der på de reguleringsmæssige, sociale og økonomiske barrierer og enablers til at forstå, hvordan omstilling til mere bioøkonomisk produktion kan understøttes og initieres. Den systemiske tilgang har derudover sigte mod forståelse af økonomiske, miljø- og klimamæssige konsekvenser af alternative scenarier for ressourceforvaltning og reguleringsmæssige tiltag.

Participating research groups and individual researchers:

Systemanalyse af den bioøkonomiske ressource
Marie Trydeman Knudsen 

Policy analysis in the food and environmental sector
Helle Ørsted Nielsen, Anders Branth Petersen, Mikael Skou Andersen og Birgitte Egelund Olsen 

Land Use and bioeconomic resource flows
Gregor Levin og Doan Nainggolan

Nature-based solutions
Pedro Carvalho, Anders Johansen, Lea Ellegaard-Jensen, Peter Stougaard, Mariane Schmidt Thøgersen and Rumakanta Sapkota

Economic Systems Models – Integrated Environmental Economic policy modelling

(in progress...)

 


Hvordan skaber vi som samfund en cirkulær bioøkonomi med de optimale synergier mellem produktion, distribution, forbrug og recirkulering af biomasse og andre bioressourcer? 

Det spørgsmål er omdrejningspunktet for CBIOs arbejde på forskningsområdet med titlen ”Bæredygtighed, samfund og økonomi”. Vi forsker således i systemiske tilgange og udnytter vores modelleringskompetencer til at forstå de relevante sammenhænge og nå ind til kernen i den cirkulære bioøkonomi. 

Vores forskning har samtidig som mål at undersøge, hvilke reguleringsmæssige, sociale og økonomiske faktorer der har indflydelse på omstillingen til bioøkonomisk produktion, enten som barrierer eller katalysatorer (enablers). 

Hertil fokuserer vores systemiske forskning på at analysere, hvordan alternative scenarier for ressourceforvaltning og reguleringsmæssige tiltag påvirker hhv. økonomi, miljø og klima.

Participating research groups and individual researchers

Policy analysis in the food and environmental sector
Helle Ørsted NielsenAnders Branth PetersenMikael Skou Andersen and Birgitte Egelund Olsen 

Economic Systems Models - Integrated Environmental Economic policy modelling
Mikael Skou Andersen and Lotte Dalgaard Christensen

Land Use and Bioeconomic Resource Flow

Gregor Levin og Doan Nainggolan