Aarhus Universitets segl

Fodermidler og biprodukter

Hele ideen  i den cirkulære bioøkonomi er at få såvel grønne som marine biomasser til at indgå effektivt og bæredygtighedsmæssigt optimalt i en bred vifte af værdikæder. 

På området ”Fodermidler og sidestrømme” forsker CBIO i at optimere anvendelsen af protein og udnyttelsen af andre ingredienser udvundet fra biomasser i foder til både én-mavede og drøvtyggere. 

Forskningen retter sig mod følgende grupper af dyr: 

  • Kyllinger
  • Æglæggere
  • Fravænningsgrise
  • Slagtesvin
  • Søer
  • Kalve
  • Køer

Med udgangspunkt i de enkelte biomassers kemiske sammensætning vurderes deres egnethed som foderingrediens for de enkelte dyregrupper, mens den ernæringsmæssige værdi for de enkelte dyregrupper evalueres i fordøjelighedsforsøg og produktionsforsøg, hvor også positive og negative effekter på kvaliteten af de animalske slutprodukter, dvs. kød, æg og mælk, undersøges. 

Det overordnede mål med CBIOs arbejde på dette forskningsområde er at bidrage til udviklingen af nye værdifulde fodermidler, der passer ind i den cirkulære tankegang og samtidig bidrager med øget dyrevelfærd, sundhed og produktkvalitet i relation til smag og ernæring..

Desuden arbejder de tilknyttede forskere på et nyt koncept, hvor svinebrug og kvægbrug får mulighed for – i et banebrydende samarbejde – at udnytte deres respektive biomasser til fremstilling af grøn protein.

Deltagende forskergrupper og enkeltforskere