Aarhus Universitets segl

Fødevarer og ingredienser

Intensiv forskning kombineret med en øget kommerciel interesse har resulteret i stadig flere anvendelsesmuligheder for biomasse. Dermed øges antallet af grønne værdikæder til gavn for den samlede bioøkonomi.

Et af de anvendelsesområder, som inden for de senere år har fået stor bevågenhed, er udvindingen af bioaktive komponenter og højværdiprodukter til fødevarer og ingredienser. På dette felt forsker CBIO bl.a. i at udvikle og optimere teknikker og teknologier med henblik på at udvinde og karakterisere følgende stoffer af biomasse:

  • Protein til fødevarer og ingredienser
  • Sekundære metabolitter
  • Aktivstoffer
  • Prebiotika (ikke-fordøjelige komponenter)
  • Naturlige farvestoffer

Foruden forskningen i bioaktive komponenter og højværdiprodukter arbejder vi strategisk med at optimere forskellige procesparametre ved udvindingen og processeringen. Formålet med dette arbejde er at opnå forbedringer i forhold til bl.a.

  • endogene enzymer
  • proteinkemiske ændringer
  • funktionelle egenskaber (opløselighed, gelering, skumningsegenskaber mv.)
  • sensoriske præferencer (smag, lugt, syn, tekstur mv.)
  • biotilgængelighed.

Deltagende forskergrupper og enkeltforskere