Aarhus Universitets segl

Platform for teknologi og smart håndtering

En stor del af omkostningen ved udnyttelse af biomasse stammer fra høst og transport. Platformen danner grundlag for forskning i udnyttelse af ekstensive landbrugs- og naturarealer til energi, gødning og bio-raffinerede materialer. Platformen udvikler og implementerer dedikerede teknologiske og systemoptimerende løsninger, og der påvises teknologiske muligheder for bæredygtig håndtering af biomasse, herunder:

  • Test af nye produktionskoncepter f.eks. paludikultur
  • Udpegning og registrering af biomasse via satellitdata
  • Høst, bjærgning og forarbejdning på fugtige arealer
  • Optimeret transport og logistik fra mark til bioraffinaderi