Aarhus Universitets segl

Platform for metanisering af biogas

En central teknologi til at optimere udnyttelsen af fixeret kulstof i biomasse er gennem metanisering af biogas (omdannelse af CO2 komponenten til CH4). På biogasanlægget er der etableret en platform for kemisk katalytisk metanisering, og en tilsvarende platform for biometanisering er under anlæg.