Aarhus Universitets segl

Media

Hvordan kan virksomhederne og landbruget indgå i en cirkulær bioøkonomi, og i hvilken retning skal den cirkulære bioøkonomi udvikles for at give værdi for både erhvervsliv og samfund? Det kan du blandt andet få svar på i videoerne og podcastene nedenfor.

Visninger
Great potential in Danish Green Biorefinery – from grass to products (2023) Aarhus University has a unique green biorefinery demonstration platform at AU Viborg, Foulum. Here, The Green Biorefining Technologies Group process and test agricultural and marine biomasses. The biomass is transformed into products that contribute to a more sustainable and biobased society, such as protein for food, animal feed, biomaterials, bioenergy, and biofertilizers. In Denmark, there is huge potential for growing more perennial green crops with significant environmental advantages. By increasing our domestic agricultural biomass production and green biorefining capacity, we can begin to rely less heavily on imports like soya.
Visninger
The Biobase experiment and the EU project Go-Grass The Biobase platform was established in 2012 to investigate the possibilities for sustainable intensification of our cropping systems. It now feeds into the EU-project GO-Grass (www.go-grass.eu) for investigating which cropping systems deliver the best and most sustainable feedstock for green biorefinery and the production of protein concentrates, bioenergy and biomaterials.
Visninger
The Green Revolution, how Danish Grass replaces Soy in Animal Feed Soy cultivation and import put enormous pressure on natural areas, biodiversity and our climate. We want to change that! At our CBIO demonstration site we are looking for locally grown, Sustainable alternatives for AnimalFeed. We do this in corporation with Food & Bio Cluster Denmark, velas rådgivning, Institute for Food Studies & Agro industrial Development - IFAU
Visninger
CBIO Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi Præsentation af CBIO Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi
Visninger
AU Demoplatform for Green Biorefining Green leaf protein separation at the Green Biorefinery Demonstration Platform at Aarhus University, Foulum, Denmark
Visninger
The potential of seaweed Annette Bruhn, Senior Researcher, Dept. of Bioscience, Aarhus University, gave a talk during Circular Bioeconomy Days on the untapped potentials of the seas to contribute to the circular bioeconomy
Visninger
Smart biomaterials from sustainable biomass Lars Storm Pedersen, Director of Strategic Projects and Asset Management, Haldor Topsoe, gave a talk during Circular Bioeconomy Days on smart biomaterials from sustainable biomass.
Visninger
Green biobase The development of green biomasses and biorefinery methods will provide agriculture with new growth possibilities and new solutions to climate and environmental challenges – and what is more, without reducing the food production.
Visninger
Agroøkologi i politik Agroøkologi kan føre vejen mod bæredygtige fødevare- og landbrugssystemer ifølge mange regeringer, internationale agenturer og fortalergrupper. Der er dog behov for støttepolitikker for at overvinde kontekstspecifikke barrierer og for at opskalere agroøkologisk praksis.
Visninger
Høst af grøn biomasse Grøn protein separation ved biorafineringsanlægget ved Aarhus Universitet, Foulum, Danmark.
Visninger
Agroøkologi til at nå FN Sustainable Development Goals Agroøkologi vinder opmærksomhed som en måde at imødekomme mange af de bæredygtige udviklingsmål (SDG'er) som defineret af De Forenede Nationer takket være sin holistiske tilgang til udfordringerne i det globale fødevaresystem.
Visninger
The concept of bioeconomy Christian Patermann, former director on the EU Commission explains the concept of bioeconomy.
Visninger
The future protein challenge Roberta Iley from Forum for the Future gave a talk during Circular Bioeconomy Days 2019 on: The future protein challenge, and how to change strategies into action.
Visninger
Macroalgae in the open ocean - a new protein source? Urd Grandorf Bak, Research Manager at Ocean Rainforest, gave a talk during Circular Bioeconomy Days on production of macroalgae in the open ocean - a new protein source?
Visninger
Forstå agroøkologi Hvad er agroøkologi? I sin natur er begrebet agroøkologi mangesidig og indebærer de tre dimensioner af videnskab, praksis og sociale bevægelser. Agroøkologi er også stærkt forbundet med den lokale kontekst og traditioner. Alt dette gør det vanskeligt at finde en unik, universel definition af agroøkologi.
Visninger
Udvinding af protein fra grøn biomasse Seniorforsker Søren Krog Jensen fra Aarhus Universitet udtaler sig om: - Udvinding af protein fra grøn biomasse - Forskningsplatform for udvinding af protein fra grønne biomasser - Fremstilling af protein til foder og fødevarer - Ekstraktions- og analysemetoder til optimeret fraktionering af protein - Karakterisering af protein ved kemiske og biologiske metoder - Holdbarhedsaspekter og biotilgængelighed i protein - Biomasseproduktion - Biobaserede produkter - Forskningsplatform biomasse - Pilotanlæg
Visninger
Høst af grøn biomasse Høst af grøn biomasse på AU Foulums forsøgsmarker
Visninger
Grøn protein til økologiske grise Forskere på Aarhus Universitet undersøger, om det er muligt at udskifte traditionelle proteinkilder med protein fra kløvergræs i foderet til økologiske grise.
Visninger
Dyrkning af grøn biomasse Seniorforsker Uffe Jørgensen fra Aarhus Universitet udtaler sig om: - Dyrkning af grøn biomasse - Forskningsplatform for dyrkningssystemer og arealanvendelse - Reduktion af nitratudvaskning og pesticidforbrug - Jordens kulstofindhold - Udnyttelse af hele vækstsæsonen - Biomasseproduktion - Biobaserede produkter - Forskningsplatform biomasse
Visninger
Green biorefining pilot plant Demo of the Green biorefining pilot plant in Foulum, Denmark
Visninger
Realising a bioeconomy 2.0. Agnes Borg, Director for Industrial Biotechnology at EuropaBio gave a talk during Circular Bioeconomy Days on the needs and requirements for realising a bioeconomy 2.0.
Visninger
Differences in protein fractionation from aquatic and green biomass Angelica Tamayo Tenorio, Wageningen University, talked about differences in protein fractionation from aquatic and green biomass during CBDays 2019.
Visninger
Agroøkologi - nærmere på en definition Begrebet agroøkologi er mange facetteret og inkluderer dimensioner af videnskab, praksis og sociale bevægelser, der er stærkt forbundet med den lokale kontekst og traditioner. Integration, diversificering, elasticitet og produktivitet er nogle af nøgleelementerne i agroøkologi.
Visninger
Vurdering af grøn biomasse Seniorforsker John E. Hermansen fra Aarhus Universitet udtaler sig om: - Vurdering af grøn biomasse - Samfundsmæssige og miljømæssige økologiske og økonomiske vurderinger af biomasse - Samfunds- og miljøøkonomiske analyser af grøn biomasse - Økologiske og økonomiske analyser af grøn biomasse - Livscyklusvurderinger af grøn biomasse - Analyser af potentialer og udfordringer i bioøkonomien - Biomasseproduktion - Biobaserede produkter - Forskningsplatform biomasse
Visninger
Udvinding af protein fra grøn biomasse Lektor Ib Johannsen fra Aarhus Universitet udtaler sig om: - Konvertering af biomasse - Hydrotermisk konvertering af våd biomasse til flydende brændstof - Omdannelse af biomasse til kemikalier eller brændstof - Omdannelse af våde lignocelluloseholdige biprodukter fra landbrug og industri - Omdannelse af energiafgrøder, efterafgrøder og afgrødefraktioner fra landbruget - Omdannelse af organiske affaldsprodukter fra husholdninger, landbrug og industri - Biomasseproduktion - HTL-anlæg - Hydro Termal Liquefaction - Forskningsplatform biomasse
Visninger
Ny bioraffineringsteknologi på AU Foulum Høst og udvinding af protein fra grøn biomasse på AU Foulums nye bioraffineringsanlæg