Aarhus Universitets segl

Dyrkning og håndtering af marin biomasse

Mens forskningen inden for den grønne biomasse for længst har fået fast grund under fødderne, er produktion og udnyttelse af marin (eller blå) biomasse stadig på et lavere teknologisk niveau.

Havet rummer imidlertid et enormt potentiale i form af bl.a. makroalger (tang), muslinger og søstjerner, som kan udnyttes til både fødevarer, foder og højværdistoffer. Udnyttelse af den blå biomasse er et godt eksempel på cirkulær bioøkonomi, idet næringsstoffer der bliver udledt fra land, optages i den marine biomasse, og genanvendes i fødekæden på land, når vi høster og udnytter den marine biomasse. Fordi næringsstoffer således fjernes fra havmiljøet kan dyrkning og høst af marine biomasse også være et fremtidigt redskab til at forbedre havmiljøet.

Udfordringen ligger først og fremmest i at opskalere produktionen, kommercialisere biomassen og gøre den konkurrencedygtig ved at udvikle de nødvendige bæredygtige teknologier til dyrkning, håndtering og anvendelse.

CBIO er i dag international frontløber på forskningsområdet ”Dyrkning og håndtering af marin biomasse” – særligt når det gælder forskningen i at skabe omkostnings- og miljøeffektiv produktion af marin biomasse i industriel skala. 

Vores forskning er koncentreret om følgende temaer: 

  • Dyrkning og høst af makroalger
  • Miljø- og klimaeffekter ved produktion og anvendelse af makroalger og muslinger
  • Anvendelse og karakterisering af marin biomasse til bl.a. foder og fødevarer 

Dyrkning og høst af makroalger

Med afsæt i såvel et landbaseret som et off-shore anlæg til dyrkning af makroalger (hhv. i og ud for Grenaa) forsker vi i innovative dyrknings- og høstteknologier.

Fokus hér er at optimere både udbytte og kvalitet af biomassen, primært ved at optimere miljøparametre under dyrkning, men også gennem forædling.

Miljø- og klimaeffekter

En af de vigtige forskningsopgaver inden for den marine biomasse er at få kortlagt produktionspotentialet og de tilhørende miljøeffekter af at dyrke og høste biomasse i industriel skala. Vores arbejde fokuserer derfor bl.a. på at undersøge udbytte og miljøeffekt af dyrkning og høst af makroalger og muslinger i havområder med forskellig oceanografi og næringsbelastning.

Anvendelse til fødevarer, foder og højværdistoffer

Marin biomasse har uendeligt mange anvendelsesmuligheder. Indenfor CBIO arbejder vi med anvendelse til husdyrfoder, fødevarer, plante-biostimulanter, fiskefoder, og bioraffinering bl.a. med udgangspunkt i AU’s enestående platforme til forbehandling og bioraffinering.


Deltagende forskergrupper og enkeltforskere: