Aarhus Universitets segl

Biogasanlæg

Verdens største biogasanlæg til forskningsformål ligger på AU Foulum. Det benyttes af forskere og virksomheder til undersøgelse af teknologier til alle aspekter af behandling af biomasse og styring af biogasprocessen.

Ikke kun husdyrgødning, men også planter og andet biomateriale indgår i forskningen. Formålet med forskningen er bl.a. at mindske miljøbelastningen fra husdyrproduktionen og forbedre udbyttet af biomasse, både til energiformål og til plantenæring.

Udover selve biogasanlægget med en reaktor på 1200 kubikmeter med en gasproduktion pr. døgn på ca. 4800 kubikmeter, omfatter anlægget også laboratorier, fire mindre forsøgsreaktorer, instrumenter til måling, styring og overvågning af processen, kontorer og en forsøgshal, hvor forskere og virksomheder kan leje sig ind med forsøgsopstillinger. Også studerende har mulighed for at udføre forsøg på anlægget.

I 2011 blev et laboratorium til forsøg med afbrænding af biobrændsel til energiformål taget i brug på biogasanlægget.

Forskere og teknikere på anlægget har stor indsigt i forskning i driftsoptimering ved brug af forskellige slags biomasse og megen erfaring i at styre biogasprocessen og tolke de data, som løbende opsamles, både fra den store reaktor og fra de mindre forsøgsopstillinger.

Læs mere om biogasanlægget

Kontakt

Henrik Bjarne Møller

Seniorforsker Institut for Bio- og Kemiteknologi - Environmental Engineering - Hangøvej 2

Mogens Møller Hansen

Driftsleder Institut for Bio- og Kemiteknologi - Process and Materials Engineering - Burrehøjvej 43

Adresse

Burrehøjvej 43
8830 Tjele