Aarhus Universitets segl

Bioraffinering, konvertering og recirkulering

Det er én ting at udvikle teoretiske modeller baseret på eksperimenter i laboratorieskala for at bruge biomasse i en cirkulær bioøkonomi, men noget helt andet for at få det til at ske i industrielt relevant skala og gøre det for hele cirkulære systemer.

Dette område forsker og udvikler biomasseomdannelsesteknologier og integrerede bioraffinaderisystemer, der muliggør produktion af fødevarer, foder, biomaterialer og bioenergi med henblik på at øge værdien af ​​biomassestrømme. Fokus er på at anvende de nyeste forskningsresultater til at optimere bioraffinaderisystemerne som helhed og til at udvikle integrerede pilot- og demoskala bioraffinaderier for at sikre, at driftsresultater let skaleres til et industrielt niveau og giver mere realistiske omkostninger til teknoøkonomiske prognoser.

Arbejdet inden for dette forskningsområde sigter konsekvent mod:

  • forøgelse af værdien af ​​biomasse -ressourcerne via teknologiudvikling til at producere ønskede og omsættelige produkter
  • at sikre fuld udnyttelse af biomasseressourcer ved at anvende en cascading bioraffinaderi og ingen affaldsproduktion
  • udvikling af fuldt integrerede systemer, hvor cirkulære værdikæder kan gennemføres.

Store perspektiver

CBIOs teknologiplatforme har hidtil muliggjort initiering af kommerciel implementering med hensyn til grøn bioraffinering og produktion af græskløverproteinkoncentrater til at erstatte import af sojamel.

Baseret på CBIOs biogasanlæg, verdens største til forskningsformål, arbejder vores forskere også på at udvikle lovende teknologiplatforme til blandt andet metanisering af kemisk katalysator og biometanisering af biogas. Disse teknologier har potentiale til at spille en ledende rolle i den vigtige forskningsindsats vedrørende optimering af anvendelsen af ​​fast kulstof i grøn biomasse.

Baseret på CBIOs HTL-pilotanlæg har forskning og branchesamarbejde nu muliggjort en igangsætning af en kommerciel facilitet i demonstrationsskala til produktion af bioolie fra spildevandsslam.


Deltagende forskere og deres forskergrupper: