Aarhus Universitets segl

Afgrødeblandinger til de økologiske planteavlere

I projektet MultiPlant vil forskere fra Aarhus Universitet sammen en række partnere udvikle nye afgrødeblandinger til de økologiske planteavlere. En del af projektet drejer sig om at optimere dyrkningen af afgrøder, der både kan raffineres til økologisk proteinfoder og bruges i biogasanlæg.


Forskere fra Aarhus Universitet er sammen en række partnere i gang med at udvikle nye blandinger til økologisk planteavl. Blandingerne skal på én gang sikre bedre kvælstofforsyning, højere udbytter, bedre biodiversitet og lavt input. Afgrøderne skal også kunne bruges til nye formål som bl.a. raffineret proteinfoder eller produktion af biogas.

Baggrunden er, at de økologiske landbrug uden husdyr står over for store udfordringer, fordi import af konventionel husdyrgødning formentlig bliver forbudt om nogle år. Planteavlerne vil derfor være nødt til at dyrke flere kvælstofsamlende planter for at sikre kvælstofforsyningen, og hvis økonomien skal hænge sammen, må de også finde nye markeder for disse afgrøder.   

Samtidig er økologerne i den situation, at ukrudtet kun kan tæmmes gennem robuste sædskifter. MultiPlant skal derfor udvikle blandinger med flerårige, kvælstoffikserende afgrø­der, som øger robustheden i systemet og giver højværdi-produkter såsom foderprotein, energi og grovfoder af god kvalitet.

Proteiner og biogas

En del af projektet drejer sig om at optimere dyrkningen af afgrøder, der kan raffineres til salgbart økologisk proteinfoder – produkter, noget der i høj grad er efterspørgsel på blandt økologiske fjerkræ- og svineproducenter. Forskerne bag projektet vil bl.a. undersøge, hvordan de bioraffinerede produkter fungerer som proteinkilde til de to dyrearter og se på både fordøjelighed og foderøkonomi. 

En anden del af MultiPlant drejer sig om at optimere dyrkningen af afgrøder, der skal bruges i biogasanlæg. MultiPlant vil derfor undersøge flere forskellige plantearters evne til at fiksere kvælstof og vurdere gødningsværdien af det afgassede plantemateriale, når det kommer tilbage fra biogasanlægget.

Hø med urter giver bedre biodiversitet

MultiPlant ser også på andre højværdiafgrøder, som kan interessere planteavlere, der har brug for at dyrke kvælstoffikserende planter. Det kan f.eks. være hø med stort indhold af urter. Hø med urter øger biodiversiteten, og flere blomstrende planter i markerne er godt for de bestøvende insekter.  

Endelig vil projektet også se på de mere overordnede miljømæssige og økonomiske gevinster ved de flerårige blandinger med hensyn til energi, protein og biodiversitet og på den baggrund udvikle rådgivningskoncepter, som retter sig mod specifikke bedrifter. Det er tanken at invitere en række landmænd indenfor og hjælpe dem til at bruge projektets resultater i praksis på deres egen bedrift.

MultiPlant begyndte i 2014 med udlæg af meget forskelligartede blandinger på tre lokaliteter, og det løber frem til udgangen af 2017.

Kontakt

Om projektet

I projektet "Multiplant" deltager Aarhus Universitet, Økologisk Landsforening, SEGES, Agro Business Park, DLF-Trifolium, PlanEnergi, Københavns Universitet og Vestjyllands Andel. 

Læs mere på projektets hjemmeside