Aarhus Universitets segl

På en mission mod nul emission

Industri og forskning mødtes til diskussion af de nyeste teknologier og løsninger, der kan reducere klimaaftrykket til Power-to-X Symposium.

Omtrent 200 forskere og virksomhedsrepræsentanter fra hele verden deltog i symposiet på Centralværkstedet i Aarhus. Foto: Roar Paaske
Der var tid til at netværke; her til Poster-session. Foto: Roar Paaske

For tredje gang var Aarhus Universitet vært for det årlige Power-to-X Symposium med et ugelangt program om de nyeste teknologier samt markedsorganisering af Power-to-X og sektorkobling, der kan realisere potentialet inden for brintøkonomi. Symposiet omfattede præsentationer fra industri og forskning samt virksomhedsbesøg og en hovedkonference over to dage på Centralværkstedet og Comwell Hotel i Aarhus.

Omtrent 200 forskere og virksomhedsrepræsentanter fra hele verden deltog i hovedkonferencen, der havde temaet 'Realiser dit PtX-projekt'. Programmet dækkede både projekter, der er klar til implementering, samt nye projekter, som kan få fremtidig indflydelse. I ’Break out’-sessionerne var der tre hovedspor med emnerne: Teknologi, Kommercialisering og Systemintegration & Drift. Formålet med symposiet var at betragte Power-to-X i en bredere kontekst, hvor den nyeste teknologi kombineres med de sociale aspekter i markedsadoption for lettere at kunne integrere nye løsninger i vores energisystemer og derved skabe markedsdynamik og sektorkobling.

Institutleder ved Institut for Bio-og Kemiteknologi, Lars Ottosen, åbnede hovedkonferencen med motivationen for symposiet med at påpege, at vi på verdensplan oplever en temperaturstigning, og at den globale temperatur meget snart ser ud til at overstige de 1,5 grader, der blev sat som mål i Paris-aftalen i 2015. Derfor er løsninger til fjernelse af kulstof meget presserende, og der skal være planer for, hvordan kulstof kan hentes fra atmosfæren, og hvordan det kan opbevares eller udnyttes.

Lars Ottosen fremhævede desuden, at der generelt er mangel på vedvarende energi og dens kapacitet, hvorfor det er relevant at se mere på effektiv elektrolyseteknologi og nye veje for biobaserede brændstoffer.

Nødvendigt med hurtigere og større implementering

Mere end 40 talere var på scenerne, hvor emnerne blandt andet var: 'Elektrolysemodellering og optimering', 'Sådan bringer man nye teknologier til markedet', 'Test og certificering', 'Storskalainfrastruktur for H2 & systemintegration' og 'Digitalt drevet drift & optimering af PtX -parker'.

Atmosfæren summede af entusiasme og dedikation for det fælles arbejde med at innovere og implementere tekniske løsninger, der kan reducere klimaaftrykket. Nyeste udvikling viste blandt andet lovende resultater inden for brugen af ammoniak til produktion af skibsbrændstof, og at biomasse kan omdannes til biobrændstof og kulstoflager ved hjælp af mikrobølger - som en ny måde at generere brændstof med elektrisk, vedvarende energi.

Det overordnede budskab fra oplægsholderne var, at vi har de tilgængelige teknologier, og de skal implementeres hurtigere og i større skala. Innovation er stadig nødvendig, og det bør samtidig ikke tilbageholde nogen fra at investere i selve implementeringen.  

Førende anlæg

Årets virksomhedsbesøg gik til Kolding og Fredericia til nogle af de førende virksomheder inden for deres områder: Green Hydrogen Systems, der er leverandør af modulære og tryksatte alkaliske elektrolyseanlæg til produktion af grøn brint; Airco Process Technology, som er førende leverandør af dekarboniserings-teknologier med fokus på opgradering af biogas, kulstoffangst og flydende biometan samt Crossbridge Energy, der er et af verdens mest energieffektive raffinaderier, som leverer mere end en tredjedel af Danmarks forbrug af flydende brændstoffer og har en tilsvarende andel skibseksport.

Aarhus Universitet har en unik kæde af førsteklasses forskningsfaciliteter med et bioraffineringsanlæg, et HTL-pilotanlæg, pyrolysereaktorer og et Power-to-X pilotanlæg, der kører eksperimenter med et fuldskalabiogasanlæg. Disse faciliteter bruges til at implementere kommercielle pilotprojekter i samarbejde med industrien.

Vidensdeling og afstemning af praksis på tværs af Power-to-X-værdikæden mellem forskning og industri er afgørende for at kunne fremskynde den grønne omstilling. Det årlige Power-to-X Symposium viste igen i år, at det er et gedigent event, der kan samle specialister inden for denne fælles mission.

Det fjerde Power-to-X Symposium vil blive afholdt den 21.-23. maj 2025 på Centralværkstedet.


Konferencen blev organiseret af Norlys Energy Trading (hovedsponsor), Energy Cluster Denmark, Dansk Center for Energilagring (DaCES), Teknologisk Institut, Innovations Centre Denmark og Aarhus Universitet. Den blev medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet.


Kontakt

Projektleder Steen Nielsen
Institut for Bio-og Kemiteknologi
sni@bce.au.dk