Aarhus Universitets segl

Nyt dansk-svensk projekt med fokus på græs og grøn bioraffinering

Et nyt dansk-svensk udviklingsprojekt – Green VALLeys – har fokus på flerårige afgrøder i form af græs og kløver, som kan blive råmateriale til bioraffinering og højkvalitets proteinfoder og være en nøgle til et mere bæredygtigt landbrug.

10. og 11. januar var eksperter og forskere inden for bioenergi og græsfoder fra bl.a. Chalmers Tekniska Högskola i Gøteborg, Aarhus Universitet og Energibyen Skive samlet i Sverige for at skyde projektet Green VALLeys i gang.

Projektet vil teste, demonstrere og evaluere forskellige kredsløb, der effektivt udnytter potentialet i græsarealer og græs som råmateriale for produktion af bioenergi og højkvalitets proteinfoder. Forventningen er at finde flere intelligente og klimaegnede dyrkningsmetoder ved brug af flerårige afgrøder i stedet for etårige.

Formålet med projektet er at teste og udvikle forskellige cirkulære bioøkonomiske systemer, som udover bioenergi også vil levere afkast i form af bæredygtige proteiner af høj kvalitet, der kan produceres regionalt og reducere vores afhængighed af importeret soja.

Et større anlæg ved Aarhus Universitet i Foulum og et lille gårdbaseret anlæg på Naturbruksskolan Sötåsen uden for Töreboda i Sverige udgør den nye udviklingsplatform.

Bred forskningskompetence

Det treårige projekt er muliggjort gennem støtte fra EU Interreg Øresund-Kattegatt-Skagerrak samt bl.a. Västra Götalands regionale udviklingsudvalg, Aarhus Universitet og Skive Kommune.

- Projektet har modtaget en samlet finansiering på 5 mio. Euro og har en styrke i den forskningskompetence der findes hos både Aarhus Universitet, Chalmers Tekniska Högskola og Sveriges landbruksuniversitet inden for energi og foderstofområdet, forklarer projektleder Ulrika Åkesson fra Agrovest i Skara.

Om projektet siger Centerleder ved Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi, Uffe Jørgensen:

- Forsøg på AU Foulum viser, at sammenlignet med etårige afgrøder, som fx korn og majs, så reducerer dyrkningen af græs og andre flerårige afgrøder tabet eller udvaskningen af kvælstof fra markerne. Samtidig kan græs dyrkes uden anvendelse af pesticider og høstes flere gange end de traditionelle etårige afgrøder. Den kombination gør udvikling af nye markeder for græs til en mulig bæredygtig vej fremad for dansk landbrug.

Green VALLeys-projektet giver også rigtig god mening for Skive Kommune. Det forklarer Erik Kolding, der er Agronom i Skive Kommune:

- Vi står overfor nogle markante udfordringer i relation til de kommende vandområdeplaner samt ift. kvælstof- og pesticidudledning til særligt Limfjorden. Projektet kan derfor være med til at vise vejen fremad for landbruget, som er en af de  største og vigtigste sektorer ift. arbejdspladser i Skive kommune. Samtidig kan projektet være med til at understøtte Skive Kommunes målsætning om "Rent Liv."


Yderligere oplysninger

Green VALLeys projektleder er Agrovest i Skara, Sverige. Se projektets hjemmeside

De øvrige partnere er: Aarhus Universitet, Sveriges lantbrukssuniversitet, Chalmers Tekniska Högskola, Västra Götalandsregionens Naturbruksforvaltning, Hushållningssällskapet Sjuhärad og Skive kommune.

 

Kontakt
Uffe Jørgensen
Centerleder og seniorforsker, Aarhus Universitet
Institut for Agroøkologi – Klima og Vand,
Telefon: 21 33 78 31
Mail: uffe.jorgensen@agro.au.dk

Morten Ambye-Jensen
Adjunkt, Aarhus Universitet - Instittut for Ingeniørvidenskab - Biorefining,
Telefon: 9350 8009
Mail: maj@eng.au.dk

Svensk Projektleder, Ulrika Åkesson,
Agroväst Foods,
Telefon: 703-10 56 30
Mail: ulrika.akesson@agrovast.se

Erik Kolding
Agronom, Skive Kommune,
Telefon: 20 55 54 23
Mail: erko@skivekommune.dk

Rasmus Højegaard-Vibild
Kommunikationskonsulent, Energibyen Skive,
Telefon: 40 26 94 17
Mail: ravi@skivekommune.dk