Aarhus Universitets segl

Europæisk konkurrence for studerende i 2021: Bioøkonomisk innovation i fokus

Igen i år opfordres danske studerende til at gå sammen på tværs af studieretninger for at deltage i BISC-E - Biobased Innovation Student Challenge Europe. Den danske vinder vil konkurrere med vindere fra andre EU-lande om at vinde det europæiske mesterskab og præmien.

Foto: I 2018 vandt et dansk hold førstepræmien på 1000 euro.

Den europæiske studenterkonkurrence inden for bioøkonomi, BISC-E, afholdes igen i år. Konkurrencen skal anspore studerende til at interessere sig for recirkulering af biologiske ressourcer og udvikling af biobaserede produkter og processer.

BISC-E er en konkurrence, hvor studerende i første omgang konkurrerer med andre hold fra hjemlandet ved at udvikle forslag til et produkt eller en proces. De studerende skal sandsynliggøre, at deres forslag er teknisk gennemførlige, og at forslagene er både økonomisk og miljømæssigt bæredygtige. Forslagene bedømmes herefter af en jury med medlemmer fra både universiteter og industri. Den danske vinder vil repræsentere Danmark ved den europæiske finale – forhåbentligt i Bruxelles. Dette er arrangeret af BIC – Biobased Industries Consortium, som omfatter nogle af de største biobaserede industrier i Europa.

Studerende fra både universiteter og tekniske uddannelser (VIA) kan gratis deltage i konkurrencen. Det anbefales, at holdene sammensættes, således at flere forskellige studieretninger er repræsenteret på holdene.

Tilmelding er åben ind til den 9. april 2021 

Læs mere om konkurrencen og tilmeld dig her

Vigtige datoer
Deadline for tilmelding: 9. april 2021 
Kick-off-møde med alle deltagere: 14. april 2021 
Deadline for indsendelse af præsentation og dokumenter: 4. juni 2021 
Præsentation og dansk finale: 11. juni 2021 
Europæisk finale: Efterår 2021