Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Foto: Demonstrationsanlæg til udvinding af protein fra græs, Aarhus Universitet, Foulum (Lars Kruse, AU Foto)

Seminar i Bruxelles om grøn bioraffinering som understøtter den fælles landbrugspolitik

10.07.2020Bioraffinering af græs og kløvergræs giver mulighed for en bæredygtig produktion af planteprotein og biobaserede produkter, som understøtter målene i den europæiske landbrugspolitik. Et seminar i Europa-Parlamentet i Bruxelles sætter fokus på mulighederne.

En lang række CBIO-forskerede præsenterede deres projekter på webinaret den 1. juli. Foto: Cecilie Ditte Christensen

CBIO-forskere præsenterer løsninger til den grønne omstilling

06.07.2020Den cirkulære bioøkonomi kan levere grønne løsninger inden for alt fra dyrefoder til tekstil. På et webinar den 1. juli præsenterede en række forskere fra CBIO - Center for Cirkulær Bioøkonomi ved Aarhus Universitet - deres mangeartede forskningsprojekter, der rummer potentiale til at løse nogle af de helt centrale udfordringer i den grønne omstilling.

Foto: Lars Kruse, AU Foto.

Gode muligheder for dansk selvforsyning med protein

02.07.2020Græsprotein kan erstatte importeret sojaprotein i foderblandinger til husdyr. En fuld omlægning fra soja til græs kræver dog, at både græsdyrkningen og teknologien til udvinding af protein optimeres. Herudover skal græsarealet i Danmark øges, men det vil være til stor gavn for miljøet og gøre dansk landbrug mere bæredygtigt.

Foto: Agro Business Park A/S.

Bioøkonomiske muligheder i græsprotein, biogas og biomasser

26.06.2020Den grønne omstilling af samfundet kræver nytænkning og nye løsninger, både når det gælder energiforsyning og landbrugs- og fødevareproduktionen. En række virksomheder i Region Midtjylland er allerede i gang, og på en konference 26. oktober 2020 er aktørerne klar til at afrunde og konkludere på ikke færre end 11 projekter, der alle har afdækket mulighederne for at skabe nye forretninger på basis af bioøkonomien.

Foto: BioSC

Sommerskole bliver nu online

22.06.2020BioSC International Summer School 2020 – “From plants to pilot plant”. Kom på sommerskole og lær om bioøkonomi. Pga. Covid-19 situationen er sommerskolen nu blevet online, så ingen skal rejse for at kunne deltage.

Søren Krogh Jensen er udnævnt til professor ved Aarhus Universitet. Foto: Aarhus Universitet.

AU styrker forskningen i cirkulær bio-økonomi med nyt professorat

11.06.2020Søren Krogh Jensen er blevet udnævnt til professor i ”Animalsk fødevareproduktion i cirkulær bio-økonomi” fra den 1. juni 2020. Dermed positionerer Institut for Husdyrvidenskab, AU sig for alvor, som en af de førende forskningsinstitutioner i at levere bæredygtige løsninger til den fremtidige husdyrproduktion – både i Danmark og internationalt.

Foto: Ulrika Åkesson - Agroväst

Grøn Bioraffering er nu også i gang i Sverige

09.06.2020D. 2. juni blev den første høst kørt ind i det nye testanlæg til grøn bioraffinering ved Sötåsen Naturbruksskolan i Töreboda. I raffinaderiet bliver afgrøderne til proteinfoder, der vil blive brugt til forsøgsfodring af køer, svin og får, samt sukker, der vil blive brugt i biogasanlægget på gården. Anlægget i Sötåsen er lavet som en del af projektet Green Valleys et svensk-dansk sats i grøn bioraffinering i Skagerrak-Kattegat-området.

Foto: Lars Kruse, AU Foto.

Deltag i åbent webinar om cirkulær bioøkonomi

09.06.2020Den 1. juli 2020 afholder Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi (CBIO) webinar, hvor den nyeste forskning på området præsenteres. Webinaret er åbent for alle interesserede.

Future Food Innovation skifter navn - og fokus

15.05.2020Future Food Innovation, hvor Aarhus Universitet er en del af partnerkredsen, har netop skiftet navn til Future Food & Bioresource Innovation. Med navneændringen følger et nyt og bredere fokus, så innovationsprojekter fra hele værdikæden kan modtage støtte.

Foto: EIT Food Innovator Fellowship

EIT Food Innovator Fellowship - Innovator Fellowship Programme 2020 - From Lab ideas to Business ideas

27.04.2020Er du postdoc eller ung forsker, så er EIT Food Innovator Fellowship måske lige noget for dig. Læs mere om programmet og informationswebinaret d. 6. maj 2020 her.

Viser resultater 1 til 10 ud af 88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Næste