Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Foto: Lise Balsby - AU Kommunikation

Fremtidens bæredygtige byggeklodser

13.12.2019Lancering af Det Nationale Bioøkonomipanels anbefaling "Bæredygtige byggeklodser til fremtiden"

Foto: Jesper Rais

Notat om bioraffinering og protein

21.11.2019Aarhus Universitet er med i et partnerskab indenfor bioøkonomi og bæredygtig bioraffinering på tværs af værdikæden, som for nyligt udsendte et nyt notat om potentialer, barrierer og ønskede indsatser

Moderat udledning af lattergas fra flerårigt græs til bioraffinering trods høj tilførsel af kvælstofModerat udledning af lattergas fra flerårigt græs til bioraffinering trods høj tilførsel af kvælstof

12.11.2019Nye muligheder for ekstraktion af bladprotein som alternativ til importeret soyaprotein har øget interessen for intensivt dyrket græs til bioraffinering. Kvælstoftilførslen er høj, og derfor har et studie fra Institut for Agroøkologi undersøgt udledningen af drivhusgassen lattergas (N2O).

Foto: Ben Kennard

Sidste år vandt Danmark BISC-E’s europæiske finale, i år tog Belgien prisen

30.10.2019”Bidrag til samfundets bæredygtighed ved at designe et biobaseret produkt eller proces” sådan lød udfordringen i den europæiske konkurrence BISC-E. Konkurrencen som kun er for studerende havde deltagere fra fem europæiske lande, deriblandt var Niels Mark Jacobsen. Sammen med sin studiekollega Asbjørn Madsen kom han hele vejen til finalen, men måtte se sig slået på målstregen af holdet fra Belgien.

Foto: Jesper Rais - AU foto

Finaleplads til Danmark i stor international konkurrence

27.09.2019D. 23-24. oktober afholdes den europæiske studenterkonkurrence BISC-E sin finale i Berlin. BISC-E, som er en konkurrence inden for bioøkonomi, skal anspore studerende til at interessere sig for recirkulering af biologiske ressourcer og udvikling f biobaserede produkter og processer. Center for Cirkulær Bioøkonomi, som er en del af Aarhus Universitet sender igen i år et hold studerende afsted.

Halm rummer et stort uudnyttet potentiale som råstof. Hør mere om fremtidsperspektiverne for bæredygtig produktion af og med danske biologiske råvarer på Dansk Bioøkonomi Konference d. 25. september 2019. Foto: Lise Balsby - AU Kommunikation

Konference i Sakskøbing om udviklingstendenser i den danske bioøkonomi

12.09.2019Vær med når Dansk Bioøkonomi Konference sætter fokus på fremtidens bioøkonomiske forretningsmuligheder.

Nyt AU-anlæg er vigtigt led i omstillingen til mere miljø- og klimavenligt landbrug

02.07.2019Et nyt bioraffineringsanlæg til 15 mio. kr. skal gøre landbruget grønnere ved at dyrke græs i stedet for korn. Der er nemlig mange fordele ved græs, som både betyder mindre tab af klimagasser til atmosfæren og mindre udvaskning af kvælstof til vandmiljøet, men også bl.a. en helt ny form for protein.

Arealer til græsproduktion skal vælges rigtigt

29.05.2019Ved omlægning af landbrugsarealer fra korn til græs opnår man mest miljøgevinst ved at vælge områder, der er i nærheden af eksisterende natur eller følsomme vandmiljøer, indikerer et nyt studie.

Studerende fra både universiteter og tekniske uddannelser kan deltage i konkurrencen. Foto: AU-Foto.

Konkurrence for studerende: Bioøkonomisk innovation i fokus

21.05.2019Igen i år afholdes en dansk udgave af BISC-E, som er en europæisk studenterkonkurrence inden for bioøkonomi. Konkurrencen skal anspore studerende til at interessere sig for recirkulering af biologiske ressourcer og udvikling af biobaserede produkter og processer.

Nyt bioraffineringsanlæg på AU Foulum skal bidrage til grøn omstilling

15.05.2019Den 25. juni 2019 indvies et nyt demonstrationsanlæg til udvinding af protein fra græs. Anlægget skal give viden til etablering af fuldskala anlæg i praksis.

Viser resultater 1 til 10 ud af 75

1 2 3 4 5 6 7 8 Næste