Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bioraffinering, konvertering og recirkulering

En ting er at udvikle de teoretiske modeller for udnyttelse af grønne og marine biomasser i en cirkulær bioøkonomi; noget andet er at føre dem ud i livet – og vel at mærke på et industrielt niveau. 

På forskningsområdet ”Bioraffinering, konvertering og recirkulering” udvikler vi nye teknologier og komplette raffineringsanlæg i pilotskala. Anlæggene er således fra start udviklet med fokus på at kunne skalere driftsresultaterne til et kommercielt og dermed konkurrencedygtigt plan. 

Vores arbejde på forskningsområdet sigter løbende mod

  • at øge værdien af biomassestrømme
  • at sikre maksimal værditilvækst af producerede biomasser og sidestrømme
  • at udvikle sammenhængende systemer, hvor værdikæden kan afsluttes.

Store perspektiver

CBIOs teknologiplatforme har indtil videre gjort det muligt at skabe særdeles lovende forskningsresultater med mulighed for at skalere til industrielt niveau, bl.a. inden for arbejdet med at udvinde, processere, oprense og lagerstabilisere grøn protein fra biomasse.

Med afsæt i CBIOs biogasanlæg, verdens største til forskningsformål, arbejder vores forskere desuden med at udvikle perspektivrige teknologiplatforme til bl.a. kemisk katalytisk metanisering og biometanisering af biogas. Disse teknologier har således potentiale til at spille en afgørende rolle i det vigtige forskningsarbejde med at optimere udnyttelsen af fixeret kulstof i grøn biomasse.


Deltagende forskergrupper og enkeltforskere: