Aarhus Universitets segl

Magnus Kamau Katana Lindhardt

Titel

Ph.d.-studerende

Primær tilknytning

Magnus Kamau Katana Lindhardt

Fagområder

  • Soljordbrug (aka 'Agrivoltaics)
  • Cirkulært landbrug
  • Mikroklima
  • Afgrødefysologi
  • Biomasseproduktion

Kontaktinfo

Mailadresse

Forskning

Min forskning fokuserer på den innovative integration af vedvarende solenergi og bæredygtig landbrugspraksis i agrivoltaicsystemer. Ved hjælp af markforsøg og computermodeller af agrøderne, undersøger jeg, hvordan kombinationen af solpaneler påvirker afgrødernes produktivitet. Specifikt gør jeg dette ved at studere afgrødenes udbytter og kvalitet under påvirkning af mikroklimaer fra solpanelerne. Derudover undersøger jeg også hvordan cirkulær og bæredygtig anvendelse af afgrøderester og næringsstoffer kan optimere dyrkningssystemet. Mit forskningsformål er at forbedre multifunktionel arealanvendelse, styrke vedvarende energiproduktion og fremme klimaresiliente dyrkningssystemer til vores fremtidige agroøkosystemer.

Samarbejder

Mine tværfaglige forskningsindsatser drives af samarbejde både inden for AU og med nationale og internationale partnere. I mit igangværende arbejde samarbejder jeg med forskere, teknikere, forretningspartnere, ingeniører og landbrugere om emner relateret til landbrugsforvaltning, biobaserede værdikæder og produktion af vedvarende energi.

Rådgivning

Gennem samarbejder med forskellige offentlige og private organisationer tilbyder jeg evidensbaseret rådgivning og myndighedsbetjening til støtte for bæredygtige agrovoltaic initiativer. Ved at udnytte min ekspertise inden for plantevidenskab, agronomi og modstandsdygtige multifunktionelle dyrkningssystemer engagerer jeg mig aktivt i videnskabelige, praktiske og sociale bestræbelser for at fremme lokale, nationale og internationale initiativer. Dette involverer deltagelse i workshops og ekspertpaneler, hvor jeg giver vejledning til offentlige og private instanser omkring emner som integration af vedvarende energi i landbruget, cirkulære bioøkonomiske strategier og bæredygtige landbrugspraksis.

Udvalgte publikationer

Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle

Udvalgte projekter

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle