Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fodermidler og biprodukter

En afgørende faktor i den cirkulære bioøkonomi er at få såvel de grønne som de marine biomasser til at indgå effektivt og miljøoptimalt i en bred vifte af værdikæder. 

På området ”Fodermidler og biprodukter” forsker CBIO i at optimere brugen af protein og ingredienser udvundet fra biomasser som råvarer i foder til både én-mavede og drøvtyggere. 

Forskningen retter sig mod følgende grupper af dyr: 

  • Kyllinger
  • Æglæggere
  • Slagtesvin
  • Søer
  • Kalve
  • Køer

 

Med udgangspunkt i de enkelte biomassers kemiske sammensætning vurderes deres egnethed som foderingrediens for de enkelte dyregrupper, mens den ernæringsmæssige værdi for de enkelte dyregrupper evalueres i fodringsforsøg.. Endvidere undersøges positive og negative effekter af biomasserene på kvaliteten af de animalske slutprodukter, dvs. kød, æg og mælk. 

Det overordnede mål med CBIOs arbejde på dette forskningsområde er således at bidrage til udviklingen af nye fodermidler med bedre egenskaber og større effekt.

Desuden arbejder de tilknyttede forskere på et nyt koncept, hvor svinebrug og kvægbrug får mulighed for – i et banebrydende samarbejde – at udnytte deres respektive biomasser til fremstilling af grøn protein.

Deltagende forskergrupper og enkeltforskere