Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Dyrkning og håndtering af grøn biomasse

Vi forsker bl.a. i at optimere kombinationen af afgrøder i sædskifter, ligesom crop management er i fokus for at reducere tab til miljøet. I græsser og kløvergræs undersøger vi udbytteforløb over tid, og hvordan omlægning af græsmarker kan ske uden næringsstoftab.

Derudover søger vi gennem målrettet forskning at forædle afgrøder. Formålet er dels at maksimere udbyttet under forskellige produktionsforhold, dels at opnå den ønskede produktkvalitet ved en efterfølgende bioraffinering.

Endelig har vores forskere fokus på at optimere naturindholdet i såvel intensive som ekstensive produktionssystemer.

Deltagende forskergrupper og enkeltforskere