Aarhus Universitets segl

Marie Maar

Titel

Professor MSO, sektionsleder, Professor mso

Primær tilknytning

Marie Maar

Fagområder

  • Økosystem modellering
  • Presfaktorer i havet
  • Lavtrofisk akvakultur
  • Havvindmølleparker
  • FlexSem model system

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Forskning

Professor (med særlige opgaver) indenfor mekanistisk modellering af havets økosystem. Mere end 20 års erfaring med modellering af danske kystområder og fjorde, Nordsøen-Østersøen, Grønlands fjorde og bugter, og Zanzibar. Modellerne bruges bl.a. til  undersøge fremtidige ændringer i økosystemet som følge af presfaktorer og finde mulige løsninger. Emnerne kan være havvind, eutrofiering, miljøfarlige stoffer, klimaændringer, akvakultur, og naturgenopretning beskrevet som forvaltningsscenarier.

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle