Aarhus University Seal

Det Nationale Bioøkonomipanel inviterer til åben workshop 6. september 2022

Det Nationale Bioøkonomipanel forbereder anbefalinger til regeringen om produktion og prioritering af bioressourcer i den videre udvikling af den grønne omstilling frem mod 2030 og 2050. De endelige anbefalinger forventes overleveret til regeringen i oktober 2022.

Photo: www.colourbox.com

Bioressourcer, og forarbejdning heraf, er en essentiel del af den grønne omstilling og rummer store potentialer for yderligere værdiskabelse. Bioressourcer er en begrænset ressource, som vil have svært ved at dække den forventede efterspørgsel i fremtiden. Knapheden af bioressourcer er en global udfordring, da Jordens areal er begrænset, og mange økosystemer er allerede under massivt pres. Derfor er der brug for prioritering af arealer og bioressourcer til brug i den grønne omstilling.

Det Nationale Bioøkonomipanel inviterer til en åben workshop, hvor deltagere kan komme med input, der vil blive taget med i panelets videre arbejde med anbefalingerne.

Workshoppen afholdes i samarbejde med Teknologisk Institut, som er repræsenteret i panelet.

 

Foreløbigt program

  • Velkomst v. Teknologisk Institut, samt formanden for Det Nationale Bioøkonomipanel
  • Oplæg i plenum om muligheder og udfordringer ved arealanvendelse og bioraffinering
  • Tale ved fødevareminister Rasmus Prehn
  • Break-out sessioner om udkast til anbefalinger
  • Opsamling i plenum

Arrangementet foregår hos Teknologisk Institut, Gregersens Vej 1, 2630 Taastrup, d. 6. september fra kl. 10-15. Der er fri adgang for alle interesserede, men workshoppen vil være særligt rettet mod organisationer og virksomheder med interesse i bioøkonomi. Endeligt program følger.

Tilmelding senest fredag d. 2. september ved at sende en mail til emkri@fvm.dk, da der er begrænsede pladser.

Du kan læse mere om Det Nationale Bioøkonomipanels arbejde og sammensætning her.