DET BIOBASEREDE SAMFUND

Der er store samfunds- og erhvervsmæssige perspektiver i at anvende biomasse til produktion af energi, foder, fødevarer og kemiske råstoffer. CBIO forsker i og udvikler bioøkonomiske produktionssystemer og koncepter for recirkulering baseret på grønne afgrøder, marin biomasse og bi- og restprodukter fra landbrugs- og fødevaresektoren.

Nyheder

13.04.2018 | CBIO

BISC-E: New BioBased Innovation Student Challenge - deadline is April 30

This year, the first Danish edition of the new European student competition BISC-E will be held. BISC-E, short for Biobased Innovation Student Challenge Europe, encourages students to explore the emerging biobased workfield while developing a new biobased product or process. The Danish final will be held on 25 June. Plans for a European…

Foto: Jette Ilkjær, DCA

20.03.2018 | CBIO

Nye muligheder for udvikling af den cirkulære bioøkonomi

Forskningsplatforme i Center for Cirkulær Bioøkonomi (CBIO) åbner nye muligheder for interdisciplinær forskning, erhvervssamarbejde og videnoverførsel. Og det er der er stor interesse for, viste et seminar på Aarhus Universitet Foulum.

11.03.2018 | CBIO

CBIO can support PhD projects within the circular bioeconomy

For the next GSST-call, CBIO can support 1/3 of a PhD-project. Deadline 10 April.

Arrangementer

Ingen nyheder i denne liste

Det biobaserede samfund CBIO præsentation

Kontakt

Uffe Jørgensen

Centerleder CBIO, seniorforsker
M
P +4587157729
P +4521337831
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Seneste publikationer

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.