DET BIOBASEREDE SAMFUND

Der er store samfunds- og erhvervsmæssige perspektiver i at anvende biomasse til produktion af energi, foder, fødevarer og kemiske råstoffer. CBIO forsker i og udvikler bioøkonomiske produktionssystemer og koncepter for recirkulering baseret på grønne afgrøder, marin biomasse og bi- og restprodukter fra landbrugs- og fødevaresektoren.

Nyheder

14.02.2018 | CBIO

BISC-E Biobased Innovation Student Challenge Europe - registration is open

This year, the first Danish edition of the new European student competition BISC-E will be held. BISC-E, short for Biobased Innovation Student Challenge Europe, encourages students to explore the emerging biobased workfield while developing a new biobased product or process. CBIO facilitates the Danish edition in cooperation with INBIOM…

30.01.2018 | CBIO

Landbrug & Fødevarer vil gøre cirkulær bioøkonomi til et nyt forretningsområde

Landbrug & Fødevarer vil have Danmark positioneret som et kraftcenter for cirkulær bioøkonomi. Derfor peger erhvervsorganisationen nu på otte vigtige indsatsområder, der skal sættes ind på for at sikre den position.

25.01.2018 | CBIO

Bioraffinering bliver en del af Dansk Miljøteknologi

Dansk Miljøteknologi blev ved årsskiftet en endnu stærkere erhvervsorganisation, da det arbejde, Biorefining Alliance hidtil har varetaget, overtages af Dansk Miljøteknologi. Direktør i Dansk Miljøteknologi, Jørn Jespersen, mener at Dansk Miljøteknologi nu står stærkere i de sager, som har været overlappende mellem de to organisationer.

Arrangementer

søn 04 mar
00:00-00:00 | Dublin, Ireland
ECO-BIO 2018
Deadline for abstracts is postponed to 11 October 2017. ECO-BIO 2018 will bring together representatives from both academia and industry to highlight progress and recent developments and the necessary steps to make the biobased economy a reality.
tor 15 mar
12:00-16:00 | Aarhus University FOULUM
New Possibilities for Interdisciplinary Research, Industrial Cooperation and Knowledge Exchange in the Circular Bioeconomy
Going from a fossil based economy to a circular and biobased economy holds significant societal and industrial potentials. In a biobased economy fossil raw materials are replaced with renewable plant- and marine-based biomasses, and energy consumption is based on renewable sources, including sustainable biomasses and organic waste.

Kontakt

Uffe Jørgensen

Centerleder CBIO, seniorforsker
M
P +4587157729
P +4521337831

Margrethe Balling Høstgaard

Erhvervs- og international koordinator.
M
H bygn. A14
P +4587151226
P +4540147885

Seneste publikationer