Fodermidler og biprodukter

På området forskes der i, hvorledes protein og ingredienser udvundet fra biomasser samt biprodukter mest optimalt kan anvendes som foder for en- og flermavede dyr. Her bliver det undersøgt, hvordan produkterne mest optimalt kan udnyttes af forskellige dyregrupper – kyllinger, æglæggere, slagtesvin, søer, kalve og køer - ligesom påvirkningen af kvalitetsparametre af de animalske produkter (kød, æg og mælk) bliver inddraget.

Ud over at kigge på, hvordan protein og ingredienser kan udnyttes som råvarer i foderstofindustrien, forskes der i, om der i regi af grøn protein kan udvikles et koncept for samarbejde mellem svine- og kvægbrug med henblik på en optimal udnyttelse af denne biomasse.

Deltagende forskergrupper og enkeltforskere