Fodermidler og biprodukter

På området forskes der i, hvorledes protein og ingredienser udvundet fra biomasser samt biprodukter mest optimalt kan anvendes som foder for en- og flermavede dyr. Her bliver det undersøgt, hvordan produkterne mest optimalt kan udnyttes af forskellige dyregrupper – kyllinger, æglæggere, slagtesvin, søer, kalve og køer - ligesom påvirkningen af kvalitetsparametre af de animalske produkter (kød, æg og mælk) bliver inddraget.

Ud over at kigge på, hvordan protein og ingredienser kan udnyttes som råvarer i foderstofindustrien, forskes der i, om der i regi af grøn protein kan udvikles et koncept for samarbejde mellem svine- og kvægbrug med henblik på en optimal udnyttelse af denne biomasse.

Deltagende forskergrupper og enkeltforskere 


Særlige faciliteter knyttet til forskningen i fodermidler, ingredienser og biprodukter

 

Laboratorieplatform for analyser af indholdsstoffer

Aarhus Universitet råder over analyseplatformer, der muliggør en dybere og mere omfattende karakterisering af råvarernes indholdsstoffer. Det er af betydning, idet proteiner og ingredienser udvundet af biomasser kan indeholde en række stoffer, der både kan have en positiv og negativ betydning for råvarers kvalitet for én- og flermavede dyr.

Biologisk platforme for evaluering af næringsværdi

Aarhus Universitet har en række veletablerede biologiske platforme til brug ved evaluering af næringsværdi. Disse omfatter både faciliteter til undersøgelser på laboratoriedyr, fistulerede og intakte grise og køer samt æglæggere. Ud over at der er mulighed for at undersøge næringskvaliteten, er der også mulighed for at gennemføre undersøgelser af produkternes indvirkning på kvaliteten af de producerede animalske produkter – kød, mælk og æg.