Fodermidler og biprodukter

En afgørende faktor i den cirkulære bioøkonomi er at få såvel de grønne som de marine biomasser til at indgå effektivt og miljøoptimalt i en bred vifte af værdikæder. 

På området ”Fodermidler og biprodukter” forsker CBIO i at optimere brugen af protein og ingredienser udvundet fra biomasser som råvarer i foder for en- og flermavede dyr. 

Forskningen retter sig mod følgende grupper af dyr: 

  • Kyllinger
  • Æglæggere
  • Slagtesvin
  • Søer
  • Kalve
  • Køer

For hver af disse dyregrupper analyserer vi indholdsstoffer og evaluerer næringsværdien i de biomassebaserede proteiner og ingredienser. Samtidig undersøger vi, hvilke positive og negative effekter produkterne har på kvaliteten af de animalske slutprodukter, dvs. kød, æg og mælk.

Det overordnede mål med CBIOs arbejde på dette forskningsområde er således at bidrage til udviklingen af nye fodermidler med bedre egenskaber og større effekt.

Desuden arbejder de tilknyttede forskere på et nyt koncept, hvor svinebrug og kvægbrug får mulighed for – i et banebrydende samarbejde – at udnytte deres respektive biomasser til fremstilling af grøn protein.

Deltagende forskergrupper og enkeltforskere