Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Organisering

Styregruppe

Centerleder

Uffe Jørgensen

Professor Institut for Agroøkologi - Klima og Vand

Morten Ambye-Jensen

Lektor Institut for Bio- og Kemiteknologi - Process and Materials Engineering

Mikael Skou Andersen

Professor Institut for Miljøvidenskab - Samfundsvidenskabelig og geografisk miljøforskning, Foulum

Annette Bruhn

Seniorforsker Institut for Bioscience - Marin økologi

Trine Kastrup Dalsgaard

Lektor Institut for Fødevarer - Fødevarekemi

Søren Krogh Jensen

Professor Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Nutrition

Marianne Thomsen

Professor Institut for Miljøvidenskab - Mikrobiel Økologi og Cirkulære Ressourcestrømme

Centerbestyrelse

Formand

Eskild Holm Nielsen

Dekan Dekanat, Technical Sciences

Bestyrelsesmedlemmer

Hanne Bach

Direktør DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Niels Halberg

Direktør DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Peter Henriksen

Seniorforsker Institut for Bioscience - Marin biodiversitet og eksperimentel økologi

Klaus Lønne Ingvartsen

Konstitueret institutleder Institut for Husdyrvidenskab

Carsten Suhr Jacobsen

Institutleder, Professor Institut for Miljøvidenskab

Erik Østergaard Jensen

Institutleder Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Kristian Pedersen

Dekan, professor Dekanat, Natural Sciences

Birgit Schiøtt

Professor, Institutleder Institut for Kemi

Michelle H. Williams

Institutleder Institut for Fødevarer