Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Notat om bioraffinering og protein

Aarhus Universitet er med i et partnerskab indenfor bioøkonomi og bæredygtig bioraffinering på tværs af værdikæden, som for nyligt udsendte et nyt notat om potentialer, barrierer og ønskede indsatser

21.11.2019 | Camilla Brodam

Foto: Jesper Rais

CBIO – Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi er blandt medlemmerne i Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering, som er et partnerskab, der samler danske aktører indenfor bioøkonomi og bæredygtig bioraffinering på tværs af værdikæden. Partnerskabet består af en bred vifte af virksomheder, organisationer, universiteter og Miljø- og Fødevareministeriet som observatør.

Nyt notat fokuserer på potentiale og barrierer

D. 2. oktober 2019 mødtes medlemmerne af Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering hos Miljø- og Fødevareministeriet for at diskutere potentialer, barrierer og ønskede indsatser på bioraffinering og proteiner i Danmark. Målet med mødet var at udarbejde et notat, som baserede sig på ”Proteiner for Fremtiden” – anbefalingerne fra Det Nationale Bioøkonomipanel, 2018 og Dansk Protein Innovations Strategi fra 2019.  

Partnerskabet fremhæver blandt andet nye proteiner fra land, hav, spildevand og rest- og sidestrømme som værende nye potentialer indenfor bæredygtig bioraffinering. Mens teknologiske umodenheder, lange værdikæder, lovgivning og forbrugerholdninger blot er nogle af de barrierer partnerskabet stiller op i det nye notat.

Ønskede indsatser

De knapt 20 medlemmer af partnerskabet skitserer også en række ønskede indsatser. Blandt andet vil forskning og udvikling med henblik på sikkerhed i forhold til proteinudvinding fra affald og spildevand ifølge notatet kunne bidrage til en opkvalificering af protein til foder og fødevarer.

Derudover ser partnerskabet et stort potentiale i et øget nordisk samarbejde indenfor bioraffinering, da fx græs og tang er store nordiske ressourcer.

Læs mere om Dansk Protein Innovation i artiklen "Protein på nye måder" her.

Læs alle potentialer, barrier og ønskede indsatser i Partnerskab for Bæredygtig Bioraffinerings notat her.

Forskning