Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Biobaserede materialer og bio-olier

Et centralt element i fremtidens cirkulære bioøkonomi bliver etableringen af moderne bioraffinaderier. Her splittes grønne afgrøder i deres komponenter og bliver  blandt andet til protein og restbiomasse i form af fibre fra de anvendte afgrøder. 

På området for ”Biobaserede materialer og bio-olier” forsker CBIO i at bruge hydrotermale og katalytiske processer til at omdanne biomasser, samt opnå molekylær forståelse af processerne. Formålet med forskningen er således at udvikle nye højværdiprodukter, molekylære komponenter til den kemiske industri (herunder biologiske polymerer til plastindustrien) samt flydende brændstoffer.

Procesforståelse på molekylært niveau

For at kunne designe og optimere fremtidens bioraffinaderi er det nødvendigt at få detaljeret viden om omdannelsesprocesser og strømme af de enkelte komponenter af biomassen. Dette kræver en bred vifte af analysemetoder fra standardmetoder til måling af biomassekomponenter og til molekylære analyser med brug af avanceret kromatografi og massespektrometri. 


Deltagende forskergrupper og enkeltforskere