Samfund, bæredygtighed og økonomi

På området forskes der i systemiske tilgange til forståelse af cirkulær bioøkonomi, hvor man via modelleringskompetencer kobler produktion, distribution, forbrug og recirkulering af bioressourcer.

Derudover fokuseres der på de reguleringsmæssige, sociale og økonomiske barrierer og enablers til at forstå, hvordan omstilling til mere bioøkonomisk produktion kan understøttes og initieres. Den systemiske tilgang har derudover sigte mod forståelse af økonomiske, miljø- og klimamæssige konsekvenser af alternative scenarier for ressourceforvaltning og reguleringsmæssige tiltag.

Deltagende forskergrupper og enkeltforskere   

Systemanalyse af den bioøkonomiske ressource
Marianne Thomsen, John Hermansen, Marie Trydeman Knudsen og Dario Caro 

Policy analysis in the food and environmental sector
Helle Ørsted Nielsen, Anders Branth Petersen, Mikael Skou Andersen og Birgitte Egelund Olsen 

Economic Systems Models – Integrated Environmental Economic policy modelling
Mette Termansen, Ronggang Cong og Berit Hasler

Land Use and bioeconomic resource flows
Gregor Levin og Doan Nainggolan