Seminar Cirkulær Bioøkonomi 15. marts 2018

Nye muligheder for udvikling af den cirkulære bioøkonomi

Forskningsplatforme i Center for Cirkulær Bioøkonomi (CBIO) åbner nye muligheder for interdisciplinær forskning, erhvervssamarbejde og videnoverførsel. Og det er der er stor interesse for, viste et seminar på Aarhus Universitet Foulum.  

­


Læs artikel om arrangementet.

Se præsentationer fra mødet.