Biobaseret produktion

Øget anvendelse af biomasse til produktion af energi, foder, fødevarer og kemiske råstoffer indebærer store samfunds- og erhvervsmæssige perspektiver.

I de senere år er perspektiverne sammenfattet i begrebet det biobaserede samfund

Grundideen er opbygningen af en økonomi, som i stigende omfang baserer sig på anvendelse af biologiske frem for fossile råvarer.

Udover at mindske afhængigheden af fossil energi vil den biobaserede produktion også kunne bidrage til at mindske importen af proteinfoder til danske husdyr, reducere landbrugets miljøpåvirkning og medvirke til at skabe bæredygtig industriel vækst i lokalsamfundene. 

Der er gennemført flere forstudier som grundlag for at træffe beslutninger på området. Eksempelvis er der i 2030 - ifølge det EU-finansierede Star-COLIBRI project – en realistisk mulighed for, at 25 procent af Europas transportenergi leveres af biobrændstoffer, mens 30 procent af Europas varme-og elproduktion stammer fra biomasse, og 30 procent af den samlede kemiske produktion er biobaseret.

Endvidere er det sandsynligt, at det europæiske marked for biobaseret fibre og polymerer, såsom viskose, kulfibre og bioplastik vil opleve betydelig vækst.

Desuden vil udviklingen medføre en ny generation af biologisk nedbrydelige materialer og kompositter fremstillet i bioraffinaderier, der ligeledes vil producere et bredt spektrum af biobaserede produkter, som er fuldt konkurrencedygtige med konventionelle ækvivalenter.

VIDEO: I videoen neden for fortæller professor Jørgen E. Olesen om tankerne bag det biobaserede samfund.