Studietur om udnyttelse af spildevand i energipil og andre energiafgrøder

Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM) inviterer på studietur til pilerensningsanlæg.

24.08.2017 | CBIO

Rensning af spildevand er dyrt både økonomisk og ressourcemæssigt. Rensning af mindre belastet spildevand fra for eksempel industri eller ensilagepladser ved udvanding i energiafgrøder kan være fordelagtigt både mht. miljø, energi, klima og økonomi sammenlignet med pumpning til centrale rensningsanlæg.

Derudover er der mulighed for at trække delstrømme ud af centrale rensningsanlæg for at spare driftsmidler og for at skabe en bedre udnyttelse af vand og næringsstoffer. I energiafgrøderne genbruges næringsstoffer og rensningens CO2 fodaftryk reduceres.

Der findes p.t. en del pilerensningsanlæg i mindre skala i Danmark. Barriererne for udbredelsen vedrører både lovgivning og kommunal regulering såvel som behov for tilpasning og udvikling til specifikke forhold (spildevandstype og -mængde) samt behov for dokumentation og demonstration i praksis.

På dette arrangement vil vi vise tre eksempler på spildevandsrensning i energipil, nemlig i tilknytning til et centralt rensningsanlæg hos Aarhus Vand, en industriproduktion ved Thise Mejeri og ensilagepladser ved AU Foulum.

Se hele programmet for studieturen her

 

 

CBIO