Politisk opbakning til grøn bioraffinering

Et flertal i Folketinget, der består af Regeringen og Dansk Folkeparti, har netop indgået en aftale om målrettet regulering, hvor danske landmænd fra 2019 vil blive mødt af forskellige miljømål. Aftaleparterne har dog også besluttet, at potentialerne ved bioraffinering af grøn biomasse skal udvikles og understøttes mest muligt, idet græs blandt andet kan bidrage til reduktion af kvælstofudvaskning til vandmiljøet, har lavt pesticidbehov, sikrer produktion af proteiner til fx foder og leverer råstoffet til avancerede biobaserede højværdiprodukter.

18.01.2018 | Jytte Christensen

På baggrund af ovenstående afsættes der en grøn pulje på 25 mio.kr. til udvikling og kommercialisering af bioraffinering, fx ved etablering af grønne bioraffinaderianlæg fordelt rundt om i landet.

Se hele aftaleteksten på http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/aftale-om-fremtidens-miljoeregler-for-landbruget/

Forskning