Nye muligheder for forskning i cirkulær bioøkonomi

Aarhus Universitet, Science and Technology etablerede i maj 2017 et tværdisciplinært Center for Cirkulær Bioøkonomi (CBIO). Centret skal forske i bioøkonomiske produktionssystemer og koncepter for recirkulering; bl.a. bioraffineringsmetoder og højværdiprodukter baseret på grønne afgrøder, marin biomasse og bi- og restprodukter fra landbrugs- og fødevaresektoren.

18.01.2018 | Jytte Christensen

Seminar på AU Foulum torsdag 15. marts fra 12:00 - 16:00.

- Vi har nu arbejdet i snart et år med at etablere centret. Der er skabt nye aktiviteter og nye kontakter mellem forskere og virksomheder, siger centrets leder Uffe Jørgensen. På seminaret vil vi gerne præsentere centrets aktiviteter og synliggøre mulighederne for yderligere internt samarbejde.

Der er et stort samfunds- og erhvervsmæssigt potentiale i at gå fra en fossilt baseret økonomi til en cirkulær og biobaseret økonomi.

- Vi har fået nogle meget kvalificerede eksterne foredragsholdere til at komme og orientere om potentialet for bioøkonomi i både dansk og europæisk sammenhæng, siger Uffe Jørgensen.

Herudover giver mødet mulighed for direkte kontakt til lederne af forskningsplatformene i CBIO. Der er bl.a. lejlighed til at høre om mulighederne for at samarbejde om specifikke forskningsprojekter, søge PhD-midler og indgå samarbejdsaftaler.

Se program og tilmelding.

Download program i pdf-format.

CBIO