Indvielsen af Center for Cirkulær Bioøkonomi satte fokus på et af samfundets vigtigste problemer

Brug og smid væk-kulturen skal vendes til genbrug og recirkulering, da vi ikke kan fortsætte med at overforbruge jordens begrænsede ressourcer. Aarhus Universitets nye Center for Cirkulær Bioøkonomi gør noget ved sagen.

02.06.2017 | Janne Hansen

Den officielle åbning forgik ved hjælp af håndholdte græsklippere, hvor (fra venstre) Harry Barraza (Arla Foods), dekan Niels Chr. Nielsen, Flemming Besenbacher (Regeringens advisory board for cirkulær økonomi), rektor Brian Bech Nielsen, og centerleder Uffe Jørgensen hver skulle klippe "snoren" i form af en tot græs. Hermed var Center for Cirkulær Bioøkonomi åbnet. Foto: Lars Kruse

Det var med stolthed og glæde, at Science and Technology ved Aarhus Universitet indviede sit nye Center for Cirkulær Bioøkonomi (CBIO) i Foulum tirsdag den 23. maj 2017. Centret er en unik forskningsplatform, hvor forskning i bæredygtig produktion, forbrug og genbrug af biomasse går op i en højere enhed, og hvor biologiske spildprodukter og affald forvandles til værdiprodukter.

Og selvom stemningen var festlig, bygger centrets raison d’etre på et alvorligt problem: Vi mennesker bruger langt flere af klodens begrænsede ressourcer, end det er muligt på længere sigt at opretholde. Hvis alle havde et forbrug, der var ligesom vores i Danmark, skulle vi bruge hele tre jordkloder. Det siger sig selv, at det ikke kan holde i længden – og det var også fokus for flere af talerne ved indvielsen. 

Dekan for Science and Technology, Aarhus Universitet, Niels Chr. Nielsen udtrykte stor glæde ved åbningen af CBIO, der repræsenterer det første af syv tematiske centre på ST, der har til formål at adressere ”global grand challenges” og vækstteknologier af samfundsmæssig stor betydning:

- Ambitionen er, at CBIO skal bringe Aarhus Universitet i den internationale frontlinie i forhold til udnyttelse af biologiske ressourcer, hvor emissioner og tab fra processer reduceres kraftigt. Derved kan man gennemføre bæredygtig intensivering – more with less – hvilket er af stor betydning, hvis vi skal kunne brødføde en større befolkning på kloden uden at ødelægge vores økosystemer, sagde dekanen ved indvielsen.

Et gyldent forretnings- og eksportpotentiale for Danmark

Blandt oplægsholderne ved festlighederne var også formanden for regeringens  advisory board for cirkulær økonomi , professor Flemming Besenbacher fra iNANO, Aarhus Universitet. Han har skrevet forordet til dokumentet Delivering the circular economy – a toolkit for policymakers - et dokument, som har bevågenhed hos politikere og beslutningstagere, ikke blot i Danmark men også i udlandet.

Han pointerede, at vi kommer til at opleve et enormt paradigmeskift i det 21. århundrede. Det bliver en udfordring – men ikke en umulighed – at brødføde og skaffe rent vand nok til de 10 mia. mennesker, der forventes at befolke verden i 2050. For at løse problemerne er det bydende nødvendigt, at politikerne investerer i uddannelse, forskning og innovation.

- Cirkulær økonomi handler om sund fornuft, både når vi designer, producerer, forbruger og skaffer os af med det, vi ikke skal bruge længere. Der er god økonomi i at dele og få adgang til produkter uden at eje dem. Vi skal designe vores produkter, så de kan repareres og vedligeholdes. Genbrug og genanvendelse skal være normen. Omstilling til en cirkulær økonomi byder på et gyldent forretnings- og eksportpotentiale for Danmark. CBIO og bioøkonomi er en vigtig satsning inden for cirkulær økonomi, sagde Flemming Besenbacher.

Unikke faciliteter

Det unikke ved det nye center er, at Aarhus Universitet er i stand til at forske i hele kæden -  fra hvordan man bedst dyrker afgrøderne (f.eks. græs, tang eller muslinger), omdanner dem til energi, raffinerer dem, skaber nye produkter (f.eks. foder, fødevarer eller biomaterialer) og fodrer dem til husdyr.

Universitetet råder blandt andet over verdens største forsøgsbiogasanlæg, verdens største HTL-anlæg, og 20 ha havområde til dyrkning af alger og muslinger.

- Vi har i en årrække arbejdet med alle aspekter af værdikæden, og der er store perspektiver i at samle og styrke disse aktiviteter i et center og dermed sikre bedre synergi. Jeg glæder mig derfor til bedre at kunne integrere viden langs hele produktionskæden og være med til at udvikle, analysere og igangsætte konkrete produktkæder i samarbejde med erhvervslivet, sagde den nyudnævnte centerleder, seniorforsker Uffe Jørgensen fra Institut for Agroøkologi ved indvielsen.

- Center for Cirkulær Bioøkonomi kan løfte forskningen på området til nye højder og videreudvikle alle de gode kontakter og ideer, vi har og får i samarbejde med andre forskningsinstitutioner og ikke mindst erhvervslivet. Der er virkelig mange spændende muligheder for nye projekter.

Aarhus Universitet står ikke alene. Flere griber til handling og støtter CBIO's aktiviteter direkte eller indirekte. En af disse aktører er Region Midtjylland. Ved indvielsen af CBIO afslørede formand for Regionsrådet Bent Hansen, at regionen har bevilget 12,5 mio. kr. til ”Udviklingsprogram for Bioøkonomi”, der med et samlet budget på 21 mio. kr. skal give virksomheder adgang til det hastigt voksende globale marked for nye bæredygtige produkter og teknologier. 

På knæ i græsset

Efter indvielsestalerne i auditoriet trak forsamlingen i plasticstøvler som værn mod et truende regnvejr og fik en rundvisning i de forskellige faciliteter. Først på programmet var dog den officielle åbning.

Her gik rektor Brian Bech Nielsen, dekan Niels Christian Nielsen og Head of Open Innovation Harry J. Barazza fra Arla Innovation Center i felten sammen med Flemming Besenbacher og Uffe Jørgensen for at klippe snoren til det nye center. Eller rettere sagt: De lå på knæ på røde puder i græsmarken for med hver sin lille hækkeklipper at fælde hver sit lille neg græs bundet med en festlig rød sløjfe.


Yderligere oplysninger

Se indslaget om indvielsen på TV Midtvest

Centre for Biorefinery Technologies, som er en integreret del af CBIO, blev også indviet. Det kan du læse om her: Danske ingeniører i front med at bringe bioraffinering fra teori til praksis

Download præsentationer fra indvielsen 

Kontakt

Centerleder Uffe Jørgensen
CBIO - Center for Cirkulær Bioøkonomi
Mail: uffe.jorgensen@agro.au.dk
Telefon: 8715 7729
Mobil: 2133 7831

Ceremoni / åbning