Nyheder

BISC-E: New BioBased Innovation Student Challenge - deadline is April 30

13.04.2018This year, the first Danish edition of the new European student competition BISC-E will be held. BISC-E, short for Biobased Innovation Student Challenge Europe, encourages students to explore the emerging biobased workfield while developing a new biobased product or process. The Danish final will be held on 25 June. Plans for a European competition are being developed.

Foto: Jette Ilkjær, DCA

Nye muligheder for udvikling af den cirkulære bioøkonomi

20.03.2018Forskningsplatforme i Center for Cirkulær Bioøkonomi (CBIO) åbner nye muligheder for interdisciplinær forskning, erhvervssamarbejde og videnoverførsel. Og det er der er stor interesse for, viste et seminar på Aarhus Universitet Foulum.

CBIO can support PhD projects within the circular bioeconomy

11.03.2018For the next GSST-call, CBIO can support 1/3 of a PhD-project. Deadline 10 April.

BISC-E Biobased Innovation Student Challenge Europe - registration is open

14.02.2018This year, the first Danish edition of the new European student competition BISC-E will be held. BISC-E, short for Biobased Innovation Student Challenge Europe, encourages students to explore the emerging biobased workfield while developing a new biobased product or process. CBIO facilitates the Danish edition in cooperation with INBIOM (Innovation Network for BioMass)

Landbrug & Fødevarer vil gøre cirkulær bioøkonomi til et nyt forretningsområde

30.01.2018Landbrug & Fødevarer vil have Danmark positioneret som et kraftcenter for cirkulær bioøkonomi. Derfor peger erhvervsorganisationen nu på otte vigtige indsatsområder, der skal sættes ind på for at sikre den position.

Bioraffinering bliver en del af Dansk Miljøteknologi

25.01.2018Dansk Miljøteknologi blev ved årsskiftet en endnu stærkere erhvervsorganisation, da det arbejde, Biorefining Alliance hidtil har varetaget, overtages af Dansk Miljøteknologi. Direktør i Dansk Miljøteknologi, Jørn Jespersen, mener at Dansk Miljøteknologi nu står stærkere i de sager, som har været overlappende mellem de to organisationer.

Nye muligheder for forskning i cirkulær bioøkonomi

18.01.2018Aarhus Universitet, Science and Technology etablerede i maj 2017 et tværdisciplinært Center for Cirkulær Bioøkonomi (CBIO). Centret skal forske i bioøkonomiske produktionssystemer og koncepter for recirkulering; bl.a. bioraffineringsmetoder og højværdiprodukter baseret på grønne afgrøder, marin biomasse og bi- og restprodukter fra landbrugs- og fødevaresektoren.

Politisk opbakning til grøn bioraffinering

18.01.2018Et flertal i Folketinget, der består af Regeringen og Dansk Folkeparti, har netop indgået en aftale om målrettet regulering, hvor danske landmænd fra 2019 vil blive mødt af forskellige miljømål. Aftaleparterne har dog også besluttet, at potentialerne ved bioraffinering af grøn biomasse skal udvikles og understøttes mest muligt, idet græs blandt andet kan bidrage til reduktion af kvælstofudvaskning til vandmiljøet, har lavt pesticidbehov, sikrer produktion af proteiner til fx foder og leverer råstoffet til avancerede biobaserede højværdiprodukter.

Et stjerneskud kaster lys på vores himmel

04.01.2018AGRO’s netværk inkluderer nu også en af præsident Macrons udvalgte udenlandske klimaforskere; det unge forskertalent Lorie Hamelin er udvalgt som en af de få til det franske ”Make Our Planet Great Again”-initiativ.

Invitation to the IMPACT Inauguration EVENT

20.12.2017We herewith kindly invite you to attend our IMPACT EVENT to be held on February 19th, 2018 from 2pm on at the Bio Base Europe Pilot Plant and in the presence of Minister Philippe Muyters, Flemish Minister for Work, Economy, Innovation and Sports.

Viser resultater 1 til 10 ud af 32

1 2 3 4 Næste