Nyheder

BISC-E Biobased Innovation Student Challenge Europe - registration is open

14.02.2018This year, the first Danish edition of the new European student competition BISC-E will be held. BISC-E, short for Biobased Innovation Student Challenge Europe, encourages students to explore the emerging biobased workfield while developing a new biobased product or process. CBIO facilitates the Danish edition in cooperation with INBIOM (Innovation Network for BioMass)

Landbrug & Fødevarer vil gøre cirkulær bioøkonomi til et nyt forretningsområde

30.01.2018Landbrug & Fødevarer vil have Danmark positioneret som et kraftcenter for cirkulær bioøkonomi. Derfor peger erhvervsorganisationen nu på otte vigtige indsatsområder, der skal sættes ind på for at sikre den position.

Bioraffinering bliver en del af Dansk Miljøteknologi

25.01.2018Dansk Miljøteknologi blev ved årsskiftet en endnu stærkere erhvervsorganisation, da det arbejde, Biorefining Alliance hidtil har varetaget, overtages af Dansk Miljøteknologi. Direktør i Dansk Miljøteknologi, Jørn Jespersen, mener at Dansk Miljøteknologi nu står stærkere i de sager, som har været overlappende mellem de to organisationer.

Nye muligheder for forskning i cirkulær bioøkonomi

18.01.2018Aarhus Universitet, Science and Technology etablerede i maj 2017 et tværdisciplinært Center for Cirkulær Bioøkonomi (CBIO). Centret skal forske i bioøkonomiske produktionssystemer og koncepter for recirkulering; bl.a. bioraffineringsmetoder og højværdiprodukter baseret på grønne afgrøder, marin biomasse og bi- og restprodukter fra landbrugs- og fødevaresektoren.

Politisk opbakning til grøn bioraffinering

18.01.2018Et flertal i Folketinget, der består af Regeringen og Dansk Folkeparti, har netop indgået en aftale om målrettet regulering, hvor danske landmænd fra 2019 vil blive mødt af forskellige miljømål. Aftaleparterne har dog også besluttet, at potentialerne ved bioraffinering af grøn biomasse skal udvikles og understøttes mest muligt, idet græs blandt andet kan bidrage til reduktion af kvælstofudvaskning til vandmiljøet, har lavt pesticidbehov, sikrer produktion af proteiner til fx foder og leverer råstoffet til avancerede biobaserede højværdiprodukter.

Et stjerneskud kaster lys på vores himmel

04.01.2018AGRO’s netværk inkluderer nu også en af præsident Macrons udvalgte udenlandske klimaforskere; det unge forskertalent Lorie Hamelin er udvalgt som en af de få til det franske ”Make Our Planet Great Again”-initiativ.

Invitation to the IMPACT Inauguration EVENT

20.12.2017We herewith kindly invite you to attend our IMPACT EVENT to be held on February 19th, 2018 from 2pm on at the Bio Base Europe Pilot Plant and in the presence of Minister Philippe Muyters, Flemish Minister for Work, Economy, Innovation and Sports.

Forskere vil gøre græs til guldgrube

07.12.2017Med et stort millionbeløb kan forskere sætte skub i udviklingen af verdens største og mest avancerede bioraffineringsanlæg. Her vil de omdanne almindeligt græs til foder, fødevarer, brændstof og plastik.

GATE: Global analysis of trade related emissions

04.12.2017The growth of global economy while reducing greenhouse gas (GHG) emissions is the most significant challenge of 21th century. Since in a globalized era, trade plays a significant role for national economies,scientific research has recently focused on the impact of GHG emissions embodied in trade.

New H2020 research project HyFlexFuel aims at producing drop-in fuels for e.g. aviation

04.12.2017Scientists from Aarhus University, Department of Engineering and iNANO/Department of Chemistry are part of a new research and innovation action funded under the EU Horizon 2020 pillar Societal Challenges.

Viser resultater 1 til 10 ud af 29

1 2 3 Næste