Fødevarer og ingredienser

På dette område udvikles og optimeres teknikker og teknologier til udvinding af højværdiprodukter til fødevarer og ingredienser. Der er fokus på at udvinde og karakteriser hvidt protein, sekundære metabolitter, aktivstoffer, prebiotika samt naturlige farvestoffer. Der arbejdes strategisk med optimering af procesparameterer i forhold til proteinkemiske ændringer, funktionelle egenskaber, sensorisk præference samt biotilgængelighed.

Deltagende forskergrupper og enkeltforskere 


Særlige faciliteter knyttet til evaluering af grøn biomasse-komponenter til fødevarer

  • Udvikling af forskellige metoder til at ekstrahere og oprense hvidt protein fra grøn biomasse (fjernelse af klorofyl)
  • Ekstraktion og karakterisering af sekundære metabolitter og aktivstoffer som f.eks. polyfenoler og fytoøstrogener
  • Teknikker til at undersøge funktionelle egenskaber (opløselighed, gelering, skumningsegenskaber osv.)
  • Sensorisk panel
  • State-of-the-art-massespektrometry faciliteter (2D-LC-IM-QToF, LC-MS QQQ, LC-MS ion trap, Maldi-ToF-ToF, GC-QToF, GC-MSD) til henholdsvis omics-teknikker (proteomics, metabolomics og oxidomics) og kvantitative analyse af bioaktive komponenter (peptider, polyfenoler, mono- og oligosakkarider) samt antinæringsstoffer (oxidativ og varmeinducerede ændringer på proteiner og aminosyrer, D-aminosyrer, polyfenoloxidase)
  • FPLC-gelfiteringsteknik til profilering af opløselige proteiner
  • Platform til at teste bioaktivitet (f.eks. antioxidativ kapacitet, ACE, GLP1 ect.)
  • Celle-laboratorium til initial in vitro-testning af bioaktive komponenter
  • Grise- og rottemodeller til evaluering af biotilgængelighed (DIAAS og PDCAAS) samt mikrobiologisk laboratorium