Fødevarer og ingredienser

På dette område udvikles og optimeres teknikker og teknologier til udvinding af højværdiprodukter til fødevarer og ingredienser. Der er fokus på at udvinde og karakteriser hvidt protein, sekundære metabolitter, aktivstoffer, prebiotika samt naturlige farvestoffer. Der arbejdes strategisk med optimering af procesparameterer i forhold til proteinkemiske ændringer, funktionelle egenskaber, sensorisk præference samt biotilgængelighed.

Deltagende forskergrupper og enkeltforskere