Faciliteter

Banebrydende faciliteter

CBIO’s banebrydende forskningsfaciliteter i Foulum omfatter de nyeste teknologiplatforme og anlæg, hvoraf flere er tæt på fuld skala. Anlæggene kan derfor bruges til at gennemføre kommercielle pilotprojekter i samarbejde med danske og internationale virksomheder. 

Centrets tværsektorielle forskning sikrer, at faciliteterne udnyttes sammenhængende gennem hele den bioøkonomiske cirkel og på tværs af vores syv forskningsområder. 

Få et samlet overblik over faciliteterne herunder (under udarbejdelse).


  • Biogasanlæg

Verdens største forskningsanlæg inden for biogas og gylleseparering.

Læs mere her

  • Biobrændselslaboratorium

Optimering af virkningsgraden og emissionen i biomassefyrede anlæg.

Læs mere her


  • HTL-pilotanlæg

Hydrotermisk omdannelse af biomasse til råolie og kemiske komponenter.

Læs mere

  • Platform for grøn protein

Pilotanlæg til udvinding af protein til foder og fødevarer fra grøn biomasse.

Læs mere