Dyrkning og håndtering af grøn biomasse

Selve fundamentet for en velfungerende cirkulær bioøkonomi er at kunne optimere udbyttet af de naturgivne ressourcer. Et helt centralt mål med forskningen på CBIO er derfor at opnå størst mulig værdi af planter og afgrøder, samtidig med at ressourcetabet og udledningen til miljøet minimeres.

CBIOs forskning på området ”Dyrkning og håndtering af grøn biomasse” er inddelt i 3 hovedtemaer:

  1. Forædling af planter og afgrøder
  2. Innovative dyrkningssystemer
  3. Teknologier til recirkulering og bæredygtig produktion af grøn biomasse

Vi forsker bl.a. i at optimere kombinationen af eksisterende afgrøder, ligesom crop management er i fokus.

Derudover søger vi gennem målrettet forskning at forædle afgrøder. Formålet er dels at maksimere udbyttet under forskellige produktionsforhold og dels at opnå de ønskede værdier og egenskaber ved en efterfølgende bioraffinering.

Endelig har vores forskere fokus på at optimere naturindholdet i såvel intensive som ekstensive produktionssystemer.

Deltagende forskergrupper og enkeltforskere