Dyrkning og håndtering af grøn biomasse

På området forskes i forædling af planter og afgrøder, innovative dyrkningssystemer og teknologier til recirkulering og anvendelse i en bæredygtig produktion af grøn biomasse. Der er fokus på at udnytte de naturgivne produktionsforhold bedre, således at der opnås en optimal ressourceudnyttelse og minimale tab til miljøet.

Det kan opnås ved optimeret kombination og management af eksisterende afgrøder og/eller ved at forædle afgrøder målrettet til produktionsforholdene og med de ønskede kvalitetsparametre til bioraffinering. Desuden bliver der sat fokus på at optimere naturindholdet i dels intensive, dels ekstensive produktionssystemer.

Deltagende forskergrupper og enkeltforskere