Bioraffinering, konvertering og recirkulering

På området forskes der i udvikling af bioraffineringsteknologier med henblik på at øge værdien af biomassestrømme. Der er fokus på at bruge de absolut nyeste forskningsresultater i ny teknologi, men samtidig også at udvikle raffineringsanlæg i pilotskala, således at driftsresultater er direkte skalerbare til industrielt niveau.

Udviklede anlæg tænkes ind i en raffineringstankegang, som sikrer maksimal værditilvækst af producerede biomasser og sidestrømme, og sikrer sammentænkning i hele systemer, så værdikæden kan afsluttes.

Deltagende forskergrupper og enkeltforskere