Bioraffinering, konvertering og recirkulering

På området forskes der i udvikling af bioraffineringsteknologier med henblik på at øge værdien af biomassestrømme. Der er fokus på at bruge de absolut nyeste forskningsresultater i ny teknologi, men samtidig også at udvikle raffineringsanlæg i pilotskala, således at driftsresultater er direkte skalerbare til industrielt niveau.

Udviklede anlæg tænkes ind i en raffineringstankegang, som sikrer maksimal værditilvækst af producerede biomasser og sidestrømme, og sikrer sammentænkning i hele systemer, så værdikæden kan afsluttes.

Deltagende forskergrupper og enkeltforskere


Særlige faciliteter knyttet til forskningen i bioraffinering, konvertering og recirkulering

Platform for grøn protein

Aarhus Universitet har etableret et forsknings-procesanlæg i pilotskala, som danner basis for udvikling af: 

  • Forbehandling af grønne biomasser
  • Ekstraktion af protein
  • Oprensning og lagerstabilisering af protein

De grønne biomasser kan være forskellige. 

Teknologiplatform for HTL

Aarhus Universitet har etableret et HTL-pilotanlæg, som er designet til - på en industriel skalerbar skala - at vurdere HTL-processen på forskellige våde biomasser; typisk sidestrømme fra andre processer, men også på friske energibiomasser.

Læs mere om HTL-anlægget

Biogasanlæg
Biogasanlægget ved AU Foulum blev taget i brug i efteråret 2007 og er verdens største til forskningsformål.
Læs mere om biogasanlæget

Metanisering

En central teknologi til at optimere udnyttelsen af fixeret kulstof i biomasse er gennem metanisering af biogas (omdannelse af CO2 komponenten til CH4). På biogasanlægget er der etableret en platform for kemisk katalytisk metanisering, og en tilsvarende platform for biometanisering er under anlæg.