Biobaserede materialer og bio-olier

Et centralt element i fremtidens cirkulære bioøkonomi bliver etableringen af moderne bioraffinaderier. Her splittes grønne afgrøder i deres komponenter og bliver  blandt andet til protein og restbiomasse i form af fibre fra de anvendte afgrøder. 

På området for ”Biobaserede materialer og bio-olier” forsker CBIO i at bruge hydrotermale og katalytiske processer til at omdanne biomasser, samt opnå molekylær forståelse af processerne. Formålet med forskningen er således at udvikle nye højværdiprodukter, molekylære komponenter til den kemiske industri (herunder biologiske polymerer til plastindustrien) samt flydende brændstoffer.

Procesforståelse på molekylært niveau

For at kunne designe og optimere fremtidens bioraffinaderi er det nødvendigt at få detaljeret viden om omdannelsesprocesser og strømme af de enkelte komponenter af biomassen. Dette kræver en bred vifte af analysemetoder fra standardmetoder til måling af biomassekomponenter og til molekylære analyser med brug af avanceret kromatografi og massespektrometri. 

Deltagende forskergrupper og enkeltforskere  


Særlige faciliteter knyttet til forskningen i biobaserede materialer og bioolie


Platform for hydrotermal omdannelse på laboratorieskala samt opgradering

Aarhus Universitet råder over en laboratorieskala flowreaktor og adskillige batch-reaktorer, egnet til undersøgelser af HTL af forskellige biomasser og parameterstudier med henblik på procesoptimering. Dette understøttes af faciliteter til analyser, såsom CHNOS, simuleret destillation, og ICP-OES (uorganisk sammensætning). Desuden er der faciliteter og viden inden for uorganiske katalysatorer til opgradering af brændstofkvalitet. 

Platform for avancerede kemiske analyser

Platformen består af faciliteter til avancerede organiske analyser af kemisk sammensætning af omdannelsesprodukter af biomasse, herunder gaskromatografi koblet til massespektrometri (GC-MS) og væskekromatografi koblet til massespektrometri (UHPLC-qTOF-MS), samt kompetencer og udstyr til avanceret prøveforberedelse. Dette muliggør analyser af de meget komplekse produkter fra HTL af biomasse med henblik på forståelse af reaktionsveje og procesoptimering.

Platform for katalytisk omdannelse

Denne platform omfatter moderne synteselaboratorier, understøttende faciliteter og stærke kompetencer inden for organisk syntese, herunder avancerede katalytiske metoder og teknikker. Forskningen sker ofte i tæt samarbejde med industrielle partnere. 

Læs mere om faciliteterne