Biobaserede materialer og bio-olier

På området forskes der i omdannelse af biomasse på molekylært niveau ved hydrotermale og katalytiske processer. Formålet er at udvikle nye materialer, molekylære "byggeblokke" til den kemiske industri samt brændstof baseret på biobaserede udgangsstoffer.

Hydrotermal omdannelse (hydrothermal liquefaction - HTL) er en af de mest lovende teknologier til omdannelse af en lang række biomasser og affaldsstrømme (f.eks. græs, alger, husdyrgødning og spildevandsslam) til flydende brændstoffer og højværdiprodukter.

Forskning på området fokuserer på optimering og molekylær forståelse af omdannelse af en bred vifte af biomasser med henblik på at identificere og evaluere de mest egnede. Desuden er opgradering af rå bioolie til et brændstof af højere kvalitet ved hjælp af katalysatorer et vigtigt forskningsområde.

Deltagende forskergrupper og enkeltforskere  


Særlige faciliteter knyttet til forskningen i biobaserede materialer og bioolie


Platform for hydrotermal omdannelse på laboratorieskala samt opgradering

Aarhus Universitet råder over en laboratorieskala flowreaktor og adskillige batch-reaktorer, egnet til undersøgelser af HTL af forskellige biomasser og parameterstudier med henblik på procesoptimering. Dette understøttes af faciliteter til analyser, såsom CHNOS, simuleret destillation, og ICP-OES (uorganisk sammensætning). Desuden er der faciliteter og viden inden for uorganiske katalysatorer til opgradering af brændstofkvalitet. 

Platform for avancerede kemiske analyser

Platformen består af faciliteter til avancerede organiske analyser af kemisk sammensætning af omdannelsesprodukter af biomasse, herunder gaskromatografi koblet til massespektrometri (GC-MS) og væskekromatografi koblet til massespektrometri (UHPLC-qTOF-MS), samt kompetencer og udstyr til avanceret prøveforberedelse. Dette muliggør analyser af de meget komplekse produkter fra HTL af biomasse med henblik på forståelse af reaktionsveje og procesoptimering.

Platform for katalytisk omdannelse

Denne platform omfatter moderne synteselaboratorier, understøttende faciliteter og stærke kompetencer inden for organisk syntese, herunder avancerede katalytiske metoder og teknikker. Forskningen sker ofte i tæt samarbejde med industrielle partnere. 

Læs mere om faciliteterne

Kontakt

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.