Afholdte arrangementer

fre 15 sep
10:00-13:00 | Auditoriet, Aarhus Universitet, Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele
Ph.d.-forsvar: Egnede proteinafgrøder og markstyringspraksis til produktion af dyrefoderprotein i et bioraffinaderi.
Zeinab Solati fra Institut for Agroøkologi forsvarer sin ph.d. fredag den 15. september 2017 i auditoriet på AU Foulum.
tir 12 sep
09:00-17:00 | University of Hohenheim, Garbenstraße 30 (Bio Foyer), 70599 Stuttgart, Tyskland
2nd International Bioeconomy Congress
CBIO er repræsenteret ved 2nd International Bioeconomy Congress i Tyskland.