Aktuelt

23.10.2017 | CBIO

Bioøkonomi skaber balance på ressourcekontoen

Vi er nødt til at nedbringe vores kollektive ressourceovertræk. Ved bedre brug af ressourcer kan vi producere mere på det samme areal, og samtidig reducere klimakonsekvenserne, udtaler Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand for Carlsbergfondet og Carlsberg A/S og formand for regeringens Advisory Board for Cirkulær Økonomi.

13.10.2017 | CBIO

Partnerskabsaftale med Guldborgsund Kommune, Hedeselskabet og AU

En ny partnerskabsaftale mellem Guldborgsund Kommune, Hedeselskabet og Aarhus Universitet vil bygge bro mellem forskere og virksomheder for at undersøge, hvilken viden og hvilke bioressourcer, der kan skabe nye økonomiske og miljømæssigt bæredygtige forretningsområder.

10.10.2017 | CBIO

Landmænd positive over for biomasseproduktion i Limfjordsoplandet

Forskere, myndigheder og landmænd udvekslede erfaringer og forventninger til biomasseproduktion.