Aktuelt

Nyheder

18.01.2018 | CBIO

Nye muligheder for forskning i cirkulær bioøkonomi

Aarhus Universitet, Science and Technology etablerede i maj 2017 et tværdisciplinært Center for Cirkulær Bioøkonomi (CBIO). Centret skal forske i bioøkonomiske produktionssystemer og koncepter for recirkulering; bl.a. bioraffineringsmetoder og højværdiprodukter baseret på grønne afgrøder, marin biomasse og bi- og restprodukter fra landbrugs- og…

18.01.2018 | Forskning

Politisk opbakning til grøn bioraffinering

Et flertal i Folketinget, der består af Regeringen og Dansk Folkeparti, har netop indgået en aftale om målrettet regulering, hvor danske landmænd fra 2019 vil blive mødt af forskellige miljømål. Aftaleparterne har dog også besluttet, at potentialerne ved bioraffinering af grøn biomasse skal udvikles og understøttes mest muligt, idet græs blandt…

04.01.2018 | CBIO

Et stjerneskud kaster lys på vores himmel

AGRO’s netværk inkluderer nu også en af præsident Macrons udvalgte udenlandske klimaforskere; det unge forskertalent Lorie Hamelin er udvalgt som en af de få til det franske ”Make Our Planet Great Again”-initiativ.